New Living Translation

Psalm 91

Psalm 91

Those who live in the shelter of the Most High
    will find rest in the shadow of the Almighty.
This I declare about the Lord:
He alone is my refuge, my place of safety;
    he is my God, and I trust him.
For he will rescue you from every trap
    and protect you from deadly disease.
He will cover you with his feathers.
    He will shelter you with his wings.
    His faithful promises are your armor and protection.
Do not be afraid of the terrors of the night,
    nor the arrow that flies in the day.
Do not dread the disease that stalks in darkness,
    nor the disaster that strikes at midday.
Though a thousand fall at your side,
    though ten thousand are dying around you,
    these evils will not touch you.
Just open your eyes,
    and see how the wicked are punished.

If you make the Lord your refuge,
    if you make the Most High your shelter,
10 no evil will conquer you;
    no plague will come near your home.
11 For he will order his angels
    to protect you wherever you go.
12 They will hold you up with their hands
    so you won’t even hurt your foot on a stone.
13 You will trample upon lions and cobras;
    you will crush fierce lions and serpents under your feet!

14 The Lord says, “I will rescue those who love me.
    I will protect those who trust in my name.
15 When they call on me, I will answer;
    I will be with them in trouble.
    I will rescue and honor them.
16 I will reward them with a long life
    and give them my salvation.”

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 91

Psalmul 91

Cel ce locuieşte la adăpostul Celui Preaînalt
    se odihneşte la umbra Celui Atotputernic[a].
De aceea, Îi zic[b] Domnului:
    „Refugiul meu, Fortăreaţa mea,
        Dumnezeul meu în Care mă încred!“

El te va scăpa de laţul păsărarului
    şi de ciuma cea distrugătoare.
El te va acoperi cu penele Sale,
    iar tu te vei adăposti sub aripile Lui;
        credincioşia Lui îţi va fi scut şi pavăză.
Nu te vei teme de groaza din timpul nopţii,
    nici de săgeata care zboară ziua,
nici de ciuma care umblă prin întuneric,
    nici de molima care pustieşte la miezul zilei.
O mie să cadă alături de tine
    şi zece mii la dreapta ta,
        dar de tine nu se va apropia.
Vei privi cu ochii
    şi vei vedea răsplătirea celor răi.

Pentru că zici Domnului: „Refugiul meu!“
    şi faci din Cel Preaînalt fortăreaţa ta[c],
10 Nu te va ajunge nici un rău
    şi nici o urgie nu se va apropia de cortul tău.
11 El va da porunci îngerilor Săi cu privire la tine,
    ca să te păzească în toate căile tale.
12 Ei te vor purta pe braţele lor,
    ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.
13 Aşa vei putea călca peste lei şi peste vipere,
    peste leii cei tineri şi peste şerpi.

14 „Pentru că Mă iubeşte, şi Eu îl voi scăpa.
    Îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu.
15 Mă va chema, iar Eu îi voi răspunde.
    Voi fi cu el în necaz,
        îl voi izbăvi şi îl voi onora.
16 Îl voi sătura cu viaţă lungă
    şi-i voi arăta mântuirea Mea.“

Notas al pie

  1. Psalmii 91:1 Ebr.: Şadai
  2. Psalmii 91:2 Sau: Îi zice
  3. Psalmii 91:9 Lit.: locuinţa ta