New Living Translation

Psalm 9

Psalm 9

For the choir director: A psalm of David, to be sung to the tune “Death of the Son.”

I will praise you, Lord, with all my heart;
    I will tell of all the marvelous things you have done.
I will be filled with joy because of you.
    I will sing praises to your name, O Most High.

My enemies retreated;
    they staggered and died when you appeared.
For you have judged in my favor;
    from your throne you have judged with fairness.
You have rebuked the nations and destroyed the wicked;
    you have erased their names forever.
The enemy is finished, in endless ruins;
    the cities you uprooted are now forgotten.

But the Lord reigns forever,
    executing judgment from his throne.
He will judge the world with justice
    and rule the nations with fairness.
The Lord is a shelter for the oppressed,
    a refuge in times of trouble.
10 Those who know your name trust in you,
    for you, O Lord, do not abandon those who search for you.

11 Sing praises to the Lord who reigns in Jerusalem.[a]
    Tell the world about his unforgettable deeds.
12 For he who avenges murder cares for the helpless.
    He does not ignore the cries of those who suffer.

13 Lord, have mercy on me.
    See how my enemies torment me.
    Snatch me back from the jaws of death.
14 Save me so I can praise you publicly at Jerusalem’s gates,
    so I can rejoice that you have rescued me.

15 The nations have fallen into the pit they dug for others.
    Their own feet have been caught in the trap they set.
16 The Lord is known for his justice.
    The wicked are trapped by their own deeds. Quiet Interlude[b]

17 The wicked will go down to the grave.[c]
    This is the fate of all the nations who ignore God.
18 But the needy will not be ignored forever;
    the hopes of the poor will not always be crushed.

19 Arise, O Lord!
    Do not let mere mortals defy you!
    Judge the nations!
20 Make them tremble in fear, O Lord.
    Let the nations know they are merely human. Interlude

Notas al pie

  1. 9:11 Hebrew Zion; also in 9:14.
  2. 9:16 Hebrew Higgaion Selah. The meaning of this phrase is uncertain.
  3. 9:17 Hebrew to Sheol.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 9

Psalmul 9[a]

Pentru dirijor. Se cântă ca şi „Moartea fiului“. Un psalm al lui David.

Te voi lăuda, Doamne, din toată inima mea,
    voi povesti toate minunile Tale.
Mă voi bucura şi mă voi veseli în Tine,
    voi cânta laudă Numelui Tău, Preaînalte!

Duşmanii mei dau înapoi,
    se poticnesc şi pier dinaintea Ta,
căci Tu ai judecat cauza mea şi mi-ai făcut dreptate;
    ai şezut pe tron ca Unul Care judeci cu dreptate.
Tu ai mustrat neamurile şi l-ai nimicit pe cel rău;
    le-ai şters numele pentru veci de veci.
Duşmanul a sfârşit în ruine veşnice!
    I-ai smuls cetăţile
        şi ai dat uitării amintirea lor.

Domnul însă va trona pe vecie!
    El Îşi pregăteşte tronul pentru judecată.
El va judeca lumea cu dreptate,
    va cântări noroadele cu nepărtinire.
Domnul este o fortăreaţă pentru cel asuprit,
    o fortăreaţă în vremuri de necaz.
10 Cei ce cunosc Numele Tău se încred în Tine,
    căci Tu nu-i părăseşti pe cei ce Te caută, Doamne!
11 Cântaţi Domnului, Care este întronat în Sion!
    Vestiţi printre popoare isprăvile Lui!
12 Căci El, Care răzbună sângele vărsat, Îşi aduce aminte
    şi nu trece cu vederea strigătul sărmanilor.

13 Îndură-te de mine, Doamne,
    uită-te la suferinţa pe care mi-o pricinuiesc duşmanii mei!
        Ridică-mă de la porţile morţii!
14 Atunci voi vesti toate laudele Tale la porţile fiicei Sionului,
    mă voi veseli de mântuirea Ta!
15 Neamurile se vor cufunda în groapa pe care au săpat-o;
    chiar în laţul pe care l-au ascuns li se va prinde piciorul.
16 Domnul Se descoperă şi face judecată[b];
    Cel rău este prins chiar prin lucrarea mâinilor lui.Higgaion[c]. Sela
17 Cei răi se întorc în Locuinţa Morţilor,
    împreună cu toate neamurile care uită de Dumnezeu.
18 Dar El nu-l uită pe cel sărman pentru totdeauna,
    nici nu-i lasă fără nădejde pe cei asupriţi.

19 Ridică-Te, Doamne, să nu biruie omul!
    Să fie judecate neamurile înaintea Ta!
20 Pune groaza în ei, Doamne!
    Să recunoască neamurile că sunt doar nişte oameni!Sela

Notas al pie

  1. Psalmii 9:1 Titlu. Psalmii 9 şi 10 au fost, probabil, la origini, un singur poem în acrostih (fiecare strofă începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor); în LXX Psalmul 9 şi 10 constituie un singur psalm
  2. Psalmii 9:16 Sau: făcând judecată
  3. Psalmii 9:16 Meditaţie, probabil un interludiu muzical, ca şi Sela