New Living Translation

Psalm 87

Psalm 87

A song. A psalm of the descendants of Korah.

On the holy mountain
    stands the city founded by the Lord.
He loves the city of Jerusalem
    more than any other city in Israel.[a]
O city of God,
    what glorious things are said of you! Interlude

I will count Egypt[b] and Babylon among those who know me—
    also Philistia and Tyre, and even distant Ethiopia.[c]
    They have all become citizens of Jerusalem!
Regarding Jerusalem[d] it will be said,
    “Everyone enjoys the rights of citizenship there.”
    And the Most High will personally bless this city.
When the Lord registers the nations, he will say,
    “They have all become citizens of Jerusalem.” Interlude

The people will play flutes[e] and sing,
    “The source of my life springs from Jerusalem!”

Notas al pie

  1. 87:2 Hebrew He loves the gates of Zion more than all the dwellings of Jacob. See note on 44:4.
  2. 87:4a Hebrew Rahab, the name of a mythical sea monster that represents chaos in ancient literature. The name is used here as a poetic name for Egypt.
  3. 87:4b Hebrew Cush.
  4. 87:5 Hebrew Zion.
  5. 87:7 Or will dance.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 87

Psalmul 87

Al korahiţilor. Un psalm. Un cântec.

El i-a pus temelia în munţii cei sfinţi.
Domnul iubeşte porţile Sionului
    mai mult decât oricare altă locuinţă din Iacov.
Lucruri slăvite s-au spus despre tine,
    cetate a lui Dumnezeu!Sela
Voi aminti Rahabul[a] şi Babilonul
    ca fiind printre cei ce Mă cunosc
– chiar şi Filistia şi Tirul, alături de Cuş –
    şi voi zice: „Acesta a fost născut acolo!“

Cât despre Sion se va zice:
    „Acesta şi acela au fost născuţi în el.“
        şi Însuşi Cel Preaînalt îl va întări.
Domnul va scrie în registrul popoarelor:
    „Acesta s-a născut acolo.“Sela
Cântăreţii şi cei ce joacă spun:
    „Toate izvoarele mele sunt în tine!“

Notas al pie

  1. Psalmii 87:4 Monstru mitic al mării, reprezentând haosul; nume poetic pentru Egipt (vezi Is. 30:7)