New Living Translation

Psalm 87

Psalm 87

A song. A psalm of the descendants of Korah.

On the holy mountain
    stands the city founded by the Lord.
He loves the city of Jerusalem
    more than any other city in Israel.[a]
O city of God,
    what glorious things are said of you! Interlude

I will count Egypt[b] and Babylon among those who know me—
    also Philistia and Tyre, and even distant Ethiopia.[c]
    They have all become citizens of Jerusalem!
Regarding Jerusalem[d] it will be said,
    “Everyone enjoys the rights of citizenship there.”
    And the Most High will personally bless this city.
When the Lord registers the nations, he will say,
    “They have all become citizens of Jerusalem.” Interlude

The people will play flutes[e] and sing,
    “The source of my life springs from Jerusalem!”

Notas al pie

  1. 87:2 Hebrew He loves the gates of Zion more than all the dwellings of Jacob. See note on 44:4.
  2. 87:4a Hebrew Rahab, the name of a mythical sea monster that represents chaos in ancient literature. The name is used here as a poetic name for Egypt.
  3. 87:4b Hebrew Cush.
  4. 87:5 Hebrew Zion.
  5. 87:7 Or will dance.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 87

Salimo la Ana a Kora.

1Iye wakhazikitsa maziko ake pa phiri loyera;
    Yehova amakonda zipata za Ziyoni
    kupambana malo onse okhalamo a Yakobo.
Za ulemerero wako zimakambidwa,
    Iwe mzinda wa Mulungu:
            Sela
“Ndidzanena za Rahabe ndi Babuloni
    pakati pa iwo amene amandidziwa.
Dzikonso la Filisitiya, Turo pamodzi ndi Kusi,
    ndipo ndidzati, ‘Uyu anabadwira mʼZiyoni.’ ”

Ndithudi, za Ziyoni adzanena kuti,
    “Uyu ndi uyo anabadwira mwa iye,
    ndipo Wammwambamwamba adzakhazikitsa iyeyo.”
Yehova adzalemba mʼbuku la kawundula wa anthu a mitundu ina:
    “Uyu anabadwira mʼZiyoni.”
            Sela
Oyimba ndi ovina omwe adzati,
    “Akasupe anga onse ali mwa iwe.”