New Living Translation

Psalm 83

Psalm 83

A song. A psalm of Asaph.

O God, do not be silent!
    Do not be deaf.
    Do not be quiet, O God.
Don’t you hear the uproar of your enemies?
    Don’t you see that your arrogant enemies are rising up?
They devise crafty schemes against your people;
    they conspire against your precious ones.
“Come,” they say, “let us wipe out Israel as a nation.
    We will destroy the very memory of its existence.”
Yes, this was their unanimous decision.
    They signed a treaty as allies against you—
these Edomites and Ishmaelites;
    Moabites and Hagrites;
Gebalites, Ammonites, and Amalekites;
    and people from Philistia and Tyre.
Assyria has joined them, too,
    and is allied with the descendants of Lot. Interlude

Do to them as you did to the Midianites
    and as you did to Sisera and Jabin at the Kishon River.
10 They were destroyed at Endor,
    and their decaying corpses fertilized the soil.
11 Let their mighty nobles die as Oreb and Zeeb did.
    Let all their princes die like Zebah and Zalmunna,
12 for they said, “Let us seize for our own use
    these pasturelands of God!”
13 O my God, scatter them like tumbleweed,
    like chaff before the wind!
14 As a fire burns a forest
    and as a flame sets mountains ablaze,
15 chase them with your fierce storm;
    terrify them with your tempest.
16 Utterly disgrace them
    until they submit to your name, O Lord.
17 Let them be ashamed and terrified forever.
    Let them die in disgrace.
18 Then they will learn that you alone are called the Lord,
    that you alone are the Most High,
    supreme over all the earth.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 83

Psalmul 83

Un cântec. Un psalm al lui Asaf

Dumnezeule, să nu păstrezi tăcerea!
    Să nu taci şi să nu rămâi mut, Dumnezeule!
Iată că duşmanii Tăi vociferează
    şi cei ce Te urăsc îşi ridică fruntea.
Uneltesc împotriva poporului Tău,
    fac planuri împotriva celor ocrotiţi de Tine.
Ei spun astfel: „Haidem să-i nimicim ca neam
    şi să nu mai fie amintit numele lui Israel!“

Iată-i pe cei care au hotărât într-un gând
    să încheie un legământ împotriva Ta:
corturile Edomului şi ismaeliţii,
    Moabul şi hagareniţii[a],
Ghebal[b], Amon şi Amalek,
    Filistia şi locuitorii Tirului;
de asemenea, li s-a alăturat şi Asiria,
    punându-şi braţul alături de cel al fiilor lui Lot.Sela
Fă-le ca lui Midian,
    ca lui Sisera şi lui Iabin la uedul Chişon,
10 care au fost nimiciţi la En-Dor,
    ajungând bălegar pentru pământ!
11 Nobililor lor fă-le ca lui Oreb şi lui Zeeb,
    iar tuturor prinţilor lor fă-le ca lui Zebah şi lui Ţalmuna,
12 căci ei zic: „Să punem mâna
    pe păşunile lui Dumnezeu!“

13 Dumnezeul meu, fă-i un vârtej de praf,
    o pleavă luată de vânt,
14 un foc ce mistuie pădurea,
    o flacără ce aprinde munţii!
15 Aşa urmăreşte-i cu furtuna Ta
    şi îngrozeşte-i cu vijelia Ta!
16 Umple-le faţa de ruşine,
    ca să ajungă să caute Numele Tău, Doamne!
17 Să fie făcuţi de ruşine şi îngroziţi în veci de veci!
    Să fie daţi de ruşine şi să piară!
18 Şi să ştie astfel că Tu, al Cărui Nume este Domnul,
    Tu şi numai Tu eşti Cel Preaînalt peste întreg pământul!

Notas al pie

  1. Psalmii 83:6 Urmaşi ai lui Agar; sau: hagriţi, urmaşi ai lui Hagri (1 Cron. 11:38; 27:31)
  2. Psalmii 83:7 Biblos