New Living Translation

Psalm 83

Psalm 83

A song. A psalm of Asaph.

O God, do not be silent!
    Do not be deaf.
    Do not be quiet, O God.
Don’t you hear the uproar of your enemies?
    Don’t you see that your arrogant enemies are rising up?
They devise crafty schemes against your people;
    they conspire against your precious ones.
“Come,” they say, “let us wipe out Israel as a nation.
    We will destroy the very memory of its existence.”
Yes, this was their unanimous decision.
    They signed a treaty as allies against you—
these Edomites and Ishmaelites;
    Moabites and Hagrites;
Gebalites, Ammonites, and Amalekites;
    and people from Philistia and Tyre.
Assyria has joined them, too,
    and is allied with the descendants of Lot. Interlude

Do to them as you did to the Midianites
    and as you did to Sisera and Jabin at the Kishon River.
10 They were destroyed at Endor,
    and their decaying corpses fertilized the soil.
11 Let their mighty nobles die as Oreb and Zeeb did.
    Let all their princes die like Zebah and Zalmunna,
12 for they said, “Let us seize for our own use
    these pasturelands of God!”
13 O my God, scatter them like tumbleweed,
    like chaff before the wind!
14 As a fire burns a forest
    and as a flame sets mountains ablaze,
15 chase them with your fierce storm;
    terrify them with your tempest.
16 Utterly disgrace them
    until they submit to your name, O Lord.
17 Let them be ashamed and terrified forever.
    Let them die in disgrace.
18 Then they will learn that you alone are called the Lord,
    that you alone are the Most High,
    supreme over all the earth.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 83

Israels fjender

1En sang af Asaf.

Åh, Gud, sid ikke bare dér,
    vær ikke så passiv og tavs!
Hør, hvor dine fjender larmer.
    Se, hvor dine modstandere knejser.
De lægger snedige planer mod dit folk,
    udtænker ondt mod dem, du holder af.
„Lad os udslette hele folket,” siger de,
    „så Israel forsvinder totalt.”
De enes om en plan
    og slutter pagt imod dig,
beduiner fra Edom og Moab,
    ishmaelitter sammen med hagritter,
geballitter, ammonitter og amalekitter,
    filistre og folk fra Tyrus.
Selv Assyrien har sluttet sig til dem,
    de støtter nu Lots efterkommere.
10 Gør med dem, som du gjorde med midjanitterne.
    Du slog jo Sisera og Jabin ved Kishonfloden,[a]
11 de blev tilintetgjort ved En-Dor,
    deres kroppe rådnede på slagmarken.
12 Lad det gå deres ledere som Oreb og Ze’eb,
    deres fyrster som Zeba og Zalmunna.
13 De sagde: „Lad os erobre Guds græsgange
    og gøre dem til vores!”
14 Min Gud, lad dem blive som visne tidsler,
    som avner, der flyver bort i vinden.
15 Som ild, der æder sig gennem skoven,
    som flammer, der sætter bjerge i brand,
16 skal dit stormvejr forfølge dem,
    din hvirvelvind forfærde dem.
17 Lad dem blive ydmyget så dybt,
    at de forstår, hvem du er, Herre.
18 Gør dem skamfulde og skrækslagne,
    lad dem få en frygtelig død.
19 Vis dem, at du er Herren, den Almægtige,
    som hersker over hele jorden.

Notas al pie

  1. 83,10 Se Dommerbogen 4-8.