New Living Translation

Psalm 81

Psalm 81

For the choir director: A psalm of Asaph, to be accompanied by a stringed instrument.[a]

Sing praises to God, our strength.
    Sing to the God of Jacob.
Sing! Beat the tambourine.
    Play the sweet lyre and the harp.
Blow the ram’s horn at new moon,
    and again at full moon to call a festival!
For this is required by the decrees of Israel;
    it is a regulation of the God of Jacob.
He made it a law for Israel[b]
    when he attacked Egypt to set us free.

I heard an unknown voice say,
“Now I will take the load from your shoulders;
    I will free your hands from their heavy tasks.
You cried to me in trouble, and I saved you;
    I answered out of the thundercloud
    and tested your faith when there was no water at Meribah. Interlude

“Listen to me, O my people, while I give you stern warnings.
    O Israel, if you would only listen to me!
You must never have a foreign god;
    you must not bow down before a false god.
10 For it was I, the Lord your God,
    who rescued you from the land of Egypt.
    Open your mouth wide, and I will fill it with good things.

11 “But no, my people wouldn’t listen.
    Israel did not want me around.
12 So I let them follow their own stubborn desires,
    living according to their own ideas.
13 Oh, that my people would listen to me!
    Oh, that Israel would follow me, walking in my paths!
14 How quickly I would then subdue their enemies!
    How soon my hands would be upon their foes!
15 Those who hate the Lord would cringe before him;
    they would be doomed forever.
16 But I would feed you with the finest wheat.
    I would satisfy you with wild honey from the rock.”

Notas al pie

  1. 81:Title Hebrew according to the gittith.
  2. 81:5 Hebrew for Joseph.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 81

Psalmul 81

Pentru dirijor. De cântat în ghitit[a]. Al lui Asaf.

Strigaţi de bucurie către Dumnezeu, Tăria noastră!
    Strigaţi de veselie către Dumnezeul lui Iacov!
Înălţaţi un cântec, sunaţi din tamburine,
    din lira cea plăcută şi din harfă[b].
Suflaţi din corn la lună nouă[c],
    la lună plină, în ziua sărbătorii.
Aceasta este porunca dată lui Israel,
    hotărârea Dumnezeului lui Iacov.
Mărturia aceasta i-a dat-o lui Iosif,
    când a mers împotriva ţării Egiptului;
        acolo am auzit o limbă pe care n-o cunoşteam[d]:

„I-am luat povara de pe umăr,
    mâinile lui nu mai ţin coşul.
La necaz ai strigat, iar Eu te-am scăpat;
    ţi-am răspuns de lângă locul tainic al tunetului,
        te-am încercat la apele Meriba.Sela
Ascultă, poporul Meu, şi te voi sfătui!
    O, Israele, de M-ai asculta!
Să nu se găsească la tine nici un dumnezeu străin!
    Să nu te închini nici unui zeu!
10 Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău!
    Eu te-am adus din ţara Egiptului!
        Deschide-ţi gura şi ţi-o voi umple!“

11 Dar poporul Meu nu Mi-a ascultat glasul,
    Israel nu M-a urmat.
12 Atunci l-am lăsat în voia inimii lui încăpăţânate
    şi a trăit după propriile lui sfaturi.

13 „O, de M-ar asculta poporul Meu!
    O, de ar umbla Israel pe căile Mele!
14 Atunci i-aş supune pe duşmanii săi într-o clipă
    şi Mi-aş întoarce mâna împotriva potrivnicilor săi.“
15 Cei ce-L urăsc pe Domnul ar da înapoi în faţa Lui,
    iar soarta le-ar fi pecetluită pe vecie.
16 Pe Israel însă l-ar hrăni cu grâul cel mai bun ...
    „Chiar cu miere din stâncă te-aş sătura!“, zice Dumnezeu.

Notas al pie

  1. Psalmii 81:1 Titlu. Vezi Ps. 8
  2. Psalmii 81:2 Ebr.: nevel, instrument cu coarde asemănător lirei, având 12 coarde şi un ton grav
  3. Psalmii 81:3 Vezi Num. 28:11-15
  4. Psalmii 81:5 Sau: pe care nu o înţelegeam; se poate referi fie la noutatea revelaţiei lui YHWH, fie la limba egiptenilor.