New Living Translation

Psalm 8

Psalm 8

For the choir director: A psalm of David, to be accompanied by a stringed instrument.[a]

O Lord, our Lord, your majestic name fills the earth!
    Your glory is higher than the heavens.
You have taught children and infants
    to tell of your strength,[b]
silencing your enemies
    and all who oppose you.

When I look at the night sky and see the work of your fingers—
    the moon and the stars you set in place—
what are mere mortals that you should think about them,
    human beings that you should care for them?[c]
Yet you made them only a little lower than God[d]
    and crowned them[e] with glory and honor.
You gave them charge of everything you made,
    putting all things under their authority—
the flocks and the herds
    and all the wild animals,
the birds in the sky, the fish in the sea,
    and everything that swims the ocean currents.

O Lord, our Lord, your majestic name fills the earth!

Notas al pie

  1. 8:Title Hebrew according to the gittith.
  2. 8:2 Greek version reads to give you praise. Compare Matt 21:16.
  3. 8:4 Hebrew what is man that you should think of him, / the son of man that you should care for him?
  4. 8:5a Or Yet you made them only a little lower than the angels; Hebrew reads Yet you made him [i.e., man] a little lower than Elohim.
  5. 8:5b Hebrew him [i.e., man]; similarly in 8:6.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 8

Psalmul 8

Pentru dirijor. De cântat în ghitit[a]. Un psalm al lui David.

Doamne, Stăpânul nostru,
    cât de maiestuos este Numele Tău pe întreg pământul!
        Fie înălţată slava Ta mai presus de ceruri![b]

Din gura copiilor şi a celor ce sunt alăptaţi
    ai întemeiat o fortăreaţă
împotriva duşmanilor Tăi,
    ca să fie astfel reduşi la tăcere vrăjmaşul şi răzbunătorul.

Când privesc cerurile,
    lucrarea mâinilor Tale,
        luna şi stelele pe care le-ai zidit, îmi zic:
Ce este omul ca să-Ţi aminteşti de el
    şi fiul omului ca să-Ţi pese de el?
Tu l-ai făcut cu puţin mai prejos decât Dumnezeu[c]
    şi l-ai încoronat cu slavă şi cu cinste.

L-ai pus să domnească peste lucrările mâinilor Tale;
    i-ai pus totul sub picioare:
oi şi boi deopotrivă,
    chiar şi fiarele câmpului;
păsările cerului şi peştii mării,
    tot ce străbate căile mărilor.

Doamne, Stăpânul nostru,
    cât de maiestuos este Numele Tău pe întreg pământul!

Notas al pie

  1. Psalmii 8:1 Titlu. Termenul ghitit se poate referi la un instrument cu coarde sau o melodie din Gat
  2. Psalmii 8:1 Sau: Ţi-ai înălţat slava mai presus de ceruri!
  3. Psalmii 8:5 Ebr.: elohim, termen care poate avea sensurile următoare: Dumnezeu, dumnezei, fiinţe cereşti (îngeri) sau judecători; vezi LXX şi Evrei 2:7