New Living Translation

Psalm 77

Psalm 77

For Jeduthun, the choir director: A psalm of Asaph.

I cry out to God; yes, I shout.
    Oh, that God would listen to me!
When I was in deep trouble,
    I searched for the Lord.
All night long I prayed, with hands lifted toward heaven,
    but my soul was not comforted.
I think of God, and I moan,
    overwhelmed with longing for his help. Interlude

You don’t let me sleep.
    I am too distressed even to pray!
I think of the good old days,
    long since ended,
when my nights were filled with joyful songs.
    I search my soul and ponder the difference now.
Has the Lord rejected me forever?
    Will he never again be kind to me?
Is his unfailing love gone forever?
    Have his promises permanently failed?
Has God forgotten to be gracious?
    Has he slammed the door on his compassion? Interlude

10 And I said, “This is my fate;
    the Most High has turned his hand against me.”
11 But then I recall all you have done, O Lord;
    I remember your wonderful deeds of long ago.
12 They are constantly in my thoughts.
    I cannot stop thinking about your mighty works.

13 O God, your ways are holy.
    Is there any god as mighty as you?
14 You are the God of great wonders!
    You demonstrate your awesome power among the nations.
15 By your strong arm, you redeemed your people,
    the descendants of Jacob and Joseph. Interlude

16 When the Red Sea[a] saw you, O God,
    its waters looked and trembled!
    The sea quaked to its very depths.
17 The clouds poured down rain;
    the thunder rumbled in the sky.
    Your arrows of lightning flashed.
18 Your thunder roared from the whirlwind;
    the lightning lit up the world!
    The earth trembled and shook.
19 Your road led through the sea,
    your pathway through the mighty waters—
    a pathway no one knew was there!
20 You led your people along that road like a flock of sheep,
    with Moses and Aaron as their shepherds.

Notas al pie

  1. 77:16 Hebrew the waters.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 77

Psalmul 77

Pentru dirijor. Pentru Iedutun[a]. Al lui Asaf. Un psalm.

Glasul meu s-a înălţat către Dumnezeu;
    am strigat cu glasul meu către Dumnezeu şi El m-a ascultat.
În ziua necazului meu L-am căutat pe Stăpân.
    Noaptea îmi ţineam întinsă mâna în rugăciune,
        iar sufletul meu refuza să fie mângâiat.
Mi-am adus aminte de Dumnezeu şi am oftat,
    am cugetat şi duhul mi-a căzut în leşin.Sela
Tu ai păstrat lumina ochilor mei,
    chiar dacă am fost atât de răvăşit, încât nici nu puteam să mai vorbesc.
Mi-am adus aminte de zilele de odinioară,
    de anii de demult;
mi-am amintit de cântecele mele din timpul nopţii.
    Am cugetat în inima mea, m-am întrebat în duhul meu:
„Oare Stăpânul leapădă pentru totdeauna?
    Să nu mai fie niciodată binevoitor?
Oare Şi-a oprit îndurarea pe vecie?
    A pus El oare capăt promisiunii Lui din neam în neam?
Oare a uitat Dumnezeu de îndurare?
    În mânia Lui, Şi-a retras El oare mila?“Sela
10 Atunci am zis: „Ceea ce mă face să sufăr
    este că dreapta Celui Preaînalt s-a schimbat[b].“

11 Dar îmi voi aminti lucrările Domnului;
    da, îmi voi aduce aminte de minunile Tale de odinioară!
12 Voi cugeta la toate faptele Tale,
    mă voi gândi la minunile Tale.

13 Dumnezeule, calea Ta este sfântă!
    Care zeu este atât de mare ca Dumnezeu[c]?
14 Tu eşti Dumnezeul înfăptuitor de minuni!
    Tu Ţi-ai descoperit puterea popoarelor!
15 Cu braţul Tău Ţi-ai răscumpărat poporul,
    pe fiii lui Iacov şi ai lui Iosif.Sela
16 Când Te-au văzut apele, Dumnezeule,
    când Te-au văzut apele, s-au învolburat,
        iar adâncurile s-au cutremurat.
17 Norii au revărsat apa,
    tunetul a bubuit în cer,
        iar săgeţile Tale s-au împrăştiat în toate părţile.
18 Bubuitul tunetului Tău trecea prin vijelie,
    iar fulgerele luminau lumea;
        pământul s-a clătinat şi s-a zguduit.
19 Calea Ta a trecut prin mare,
    iar cărarea Ta – prin ape mari,
        şi nu Ţi s-au mai cunoscut urmele.
20 Ţi-ai condus poporul ca pe o turmă,
    prin mâna lui Moise şi a lui Aaron.

Notas al pie

  1. Psalmii 77:1 Titlu. Vezi Ps. 39 Titlu
  2. Psalmii 77:10 Sensul acestui verset în ebraică este nesigur
  3. Psalmii 77:13 TM; LXX, Siriacă: Dumnezeul nostru