New Living Translation

Psalm 75

Psalm 75

For the choir director: A psalm of Asaph. A song to be sung to the tune “Do Not Destroy!”

We thank you, O God!
    We give thanks because you are near.
    People everywhere tell of your wonderful deeds.

God says, “At the time I have planned,
    I will bring justice against the wicked.
When the earth quakes and its people live in turmoil,
    I am the one who keeps its foundations firm. Interlude

“I warned the proud, ‘Stop your boasting!’
    I told the wicked, ‘Don’t raise your fists!
Don’t raise your fists in defiance at the heavens
    or speak with such arrogance.’”
For no one on earth—from east or west,
    or even from the wilderness—
    should raise a defiant fist.[a]
It is God alone who judges;
    he decides who will rise and who will fall.
For the Lord holds a cup in his hand
    that is full of foaming wine mixed with spices.
He pours out the wine in judgment,
    and all the wicked must drink it,
    draining it to the dregs.

But as for me, I will always proclaim what God has done;
    I will sing praises to the God of Jacob.
10 For God says, “I will break the strength of the wicked,
    but I will increase the power of the godly.”

Notas al pie

  1. 75:6 Hebrew should lift.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 75

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe, potsata mayimbidwe a “Musawononge.” Salimo la Asafu. Nyimbo.

1Tikuthokoza Inu Mulungu,
    tikuthokoza, pakuti dzina lanu lili pafupi nafe,
    anthutu amafotokoza za ntchito zanu zodabwitsa.

Mumati, “Ine ndimayika nthawi yoyenera,
    ndine amene ndimaweruza mwachilungamo.
Pamene dziko lapansi ndi anthu ake onse anjenjemera,
    ndine amene ndimagwiriziza mizati yake molimba.
            Sela
Kwa odzitama ndikuti, ‘Musadzitamenso,’
    ndipo kwa oyipa, ‘Musatukulenso nyanga zanu.
Musatukule nyanga zanu motsutsana ndi kumwamba;
    musayankhule ndi khosi losololoka.’ ”

Kugamula milandu sikuchokera kummawa kapena kumadzulo
    kapena ku chipululu.
Koma ndi Mulungu amene amaweruza:
    Iyeyo amatsitsa wina, nakwezanso wina.
Mʼdzanja la Yehova muli chikho
    chodzaza ndi vinyo wochita thovu, wosakanizidwa ndi zokometsera;
Iye amamutsanulira pansi ndipo onse oyipa a dziko lapansi
    amamwa ndi senga zake zonse.

Kunena za ine, ndidzalengeza izi kwamuyaya;
    ndidzayimba matamando kwa Mulungu wa Yakobo.
10 Ndidzadula nyanga za onse oyipa
    koma nyanga za olungama zidzakwezedwa.