New Living Translation

Psalm 7

Psalm 7

A psalm[a] of David, which he sang to the Lord concerning Cush of the tribe of Benjamin.

I come to you for protection, O Lord my God.
    Save me from my persecutors—rescue me!
If you don’t, they will maul me like a lion,
    tearing me to pieces with no one to rescue me.
O Lord my God, if I have done wrong
    or am guilty of injustice,
if I have betrayed a friend
    or plundered my enemy without cause,
then let my enemies capture me.
    Let them trample me into the ground
    and drag my honor in the dust. Interlude

Arise, O Lord, in anger!
    Stand up against the fury of my enemies!
    Wake up, my God, and bring justice!
Gather the nations before you.
    Rule over them from on high.
    The Lord judges the nations.
Declare me righteous, O Lord,
    for I am innocent, O Most High!
End the evil of those who are wicked,
    and defend the righteous.
For you look deep within the mind and heart,
    O righteous God.

10 God is my shield,
    saving those whose hearts are true and right.
11 God is an honest judge.
    He is angry with the wicked every day.

12 If a person does not repent,
    God[b] will sharpen his sword;
    he will bend and string his bow.
13 He will prepare his deadly weapons
    and shoot his flaming arrows.

14 The wicked conceive evil;
    they are pregnant with trouble
    and give birth to lies.
15 They dig a deep pit to trap others,
    then fall into it themselves.
16 The trouble they make for others backfires on them.
    The violence they plan falls on their own heads.

17 I will thank the Lord because he is just;
    I will sing praise to the name of the Lord Most High.

Notas al pie

  1. 7:Title Hebrew A shiggaion, probably indicating a musical setting for the psalm.
  2. 7:12 Hebrew he.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 7

Psalm 7

En oskyldig mans bön om Guds dom

1En klagosång[a] av David, som han sjöng till Herren för benjaminiten Kushs skull.

2Herre, min Gud, till dig tar jag min tillflykt,

rädda mig från mina förföljare, befria mig!

3Låt dem inte riva mig som lejon

och slita mig i stycken utan att någon räddar mig.

4Herre, min Gud, om jag har gjort detta,

om jag har handlat fel,

5om jag har lönat min vän med ont

och plundrat min ovän utan orsak,

6låt då fienden förfölja mig och hinna upp mig,

trampa mitt liv till marken

och lägga min ära i stoftet. Séla

7Herre! Res dig i din vrede,

stå upp mot mina fienders raseri!

Vakna upp, min Gud,

du som bestämmer domen.

8Samla alla folken runt omkring dig,

regera över dem från höjden!

9Herren är den som dömer folken.

Döm mig, Herre,

efter min rättfärdighet,

efter min integritet.

10Gör slut på de gudlösas ondska,

låt den rättfärdige stå fast!

Den som prövar sinne och känslor[b] är en rättfärdig Gud.

11Gud är min sköld,

han räddar de rättsinniga.

12Gud dömer i rättfärdighet,

Gud ger uttryck för sin vrede varje dag.

13Om någon inte vill vända om,

slipar han sitt svärd,

spänner sin båge,

14gör sitt dödande vapen redo

och tar fram sina brinnande pilar.

15Se, denne är havande med orätt,

han avlar ofärd och föder lögn.

16Han gräver en grop och gör den djup

men faller själv i den grop han grävt.

17Olyckan han planerat kommer över honom själv,

våldet drabbar hans eget huvud.

18Jag vill prisa Herren för hans rättfärdighet.

Jag vill lovsjunga Herrens, den Högstes, namn.

Notas al pie

  1. 7:1 Den hebreiska termen förekommer endast här och dess exakta betydelse är inte känd. Bakgrunden till sången är inte heller känd, eftersom benjaminiten Kush inte står omtalad någon annanstans.
  2. 7:10 sinne och känslor, ordagrant hjärtan och njurarna. Hjärtat betraktades som säte för människans medvetna, intellektuella liv, och njurarna (inälvorna) stod för känslorna.