New Living Translation

Psalm 69

Psalm 69

For the choir director: A psalm of David, to be sung to the tune “Lilies.”

Save me, O God,
    for the floodwaters are up to my neck.
Deeper and deeper I sink into the mire;
    I can’t find a foothold.
I am in deep water,
    and the floods overwhelm me.
I am exhausted from crying for help;
    my throat is parched.
My eyes are swollen with weeping,
    waiting for my God to help me.
Those who hate me without cause
    outnumber the hairs on my head.
Many enemies try to destroy me with lies,
    demanding that I give back what I didn’t steal.

O God, you know how foolish I am;
    my sins cannot be hidden from you.
Don’t let those who trust in you be ashamed because of me,
    O Sovereign Lord of Heaven’s Armies.
Don’t let me cause them to be humiliated,
    O God of Israel.
For I endure insults for your sake;
    humiliation is written all over my face.
Even my own brothers pretend they don’t know me;
    they treat me like a stranger.

Passion for your house has consumed me,
    and the insults of those who insult you have fallen on me.
10 When I weep and fast,
    they scoff at me.
11 When I dress in burlap to show sorrow,
    they make fun of me.
12 I am the favorite topic of town gossip,
    and all the drunks sing about me.

13 But I keep praying to you, Lord,
    hoping this time you will show me favor.
In your unfailing love, O God,
    answer my prayer with your sure salvation.
14 Rescue me from the mud;
    don’t let me sink any deeper!
Save me from those who hate me,
    and pull me from these deep waters.
15 Don’t let the floods overwhelm me,
    or the deep waters swallow me,
    or the pit of death devour me.

16 Answer my prayers, O Lord,
    for your unfailing love is wonderful.
Take care of me,
    for your mercy is so plentiful.
17 Don’t hide from your servant;
    answer me quickly, for I am in deep trouble!
18 Come and redeem me;
    free me from my enemies.

19 You know of my shame, scorn, and disgrace.
    You see all that my enemies are doing.
20 Their insults have broken my heart,
    and I am in despair.
If only one person would show some pity;
    if only one would turn and comfort me.
21 But instead, they give me poison[a] for food;
    they offer me sour wine for my thirst.

22 Let the bountiful table set before them become a snare
    and their prosperity become a trap.[b]
23 Let their eyes go blind so they cannot see,
    and make their bodies shake continually.[c]
24 Pour out your fury on them;
    consume them with your burning anger.
25 Let their homes become desolate
    and their tents be deserted.
26 To the one you have punished, they add insult to injury;
    they add to the pain of those you have hurt.
27 Pile their sins up high,
    and don’t let them go free.
28 Erase their names from the Book of Life;
    don’t let them be counted among the righteous.

29 I am suffering and in pain.
    Rescue me, O God, by your saving power.

30 Then I will praise God’s name with singing,
    and I will honor him with thanksgiving.
31 For this will please the Lord more than sacrificing cattle,
    more than presenting a bull with its horns and hooves.
32 The humble will see their God at work and be glad.
    Let all who seek God’s help be encouraged.
33 For the Lord hears the cries of the needy;
    he does not despise his imprisoned people.

34 Praise him, O heaven and earth,
    the seas and all that move in them.
35 For God will save Jerusalem[d]
    and rebuild the towns of Judah.
His people will live there
    and settle in their own land.
36 The descendants of those who obey him will inherit the land,
    and those who love him will live there in safety.

Notas al pie

  1. 69:21 Or gall.
  2. 69:22 Greek version reads Let their bountiful table set before them become a snare, / a trap that makes them think all is well. / Let their blessings cause them to stumble, / and let them get what they deserve. Compare Rom 11:9.
  3. 69:23 Greek version reads and let their backs be bent forever. Compare Rom 11:10.
  4. 69:35 Hebrew Zion.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 69

Psalm 69

Den lidandes bön

1För körledaren, enligt Shoshannim[a]. Av David.

2Rädda mig, Gud,

för vattnet står mig upp till halsen!

3Djupare och djupare sjunker jag i dyn,

jag saknar fotfäste.

Jag har kommit ut på djupt vatten,

floden sveper över mig.

4Jag har ropat mig trött,

min strupe är hes.

Mina ögon är matta

och ser med väntan på dig, min Gud.

5De som har hatat mig utan anledning

är flera än hårstråna på mitt huvud.

Det är många som vill förgöra mig

och som utan orsak är mina fiender,

Jag måste ersätta vad jag inte har stulit.

6Du känner min dumhet, Gud,

min skuld är inte gömd för dig.

7Låt dem som hoppas på dig inte komma på skam för min skull,

härskarornas Herre,

låt inte dem som söker dig hamna i vanära för min skull,

du Israels Gud.

8Det är för din skull som jag hånas

och mitt ansikte täcks av skam.

9Jag har blivit främmande för mina egna bröder,

en främling för min mors söner.

10Min iver för ditt tempel förtär mig,

och dina förolämpares förolämpningar har fallit över mig.

11När jag sörjer och fastar

hånar man mig.

12När jag klär mig i sorgkläder

blir jag en visa för dem.

13De som sitter i porten sladdrar om mig,

och i dryckesvisorna sjunger man om mig.

14Men jag ber till dig, Herre, vid rätt tid.

Svara mig, Gud, i din stora nåd,

i din frälsnings trofasthet.

15Rädda mig ur detta träsk!

Låt mig inte sjunka!

Rädda mig från dem som hatar mig

och från de djupa vattnen.

16Låt inte vattenmassorna begrava mig

eller djupet uppsluka mig.

Låt inte avgrunden sluta sitt gap över mig.

17Herre, svara mig i din godhet och nåd,

vänd dig till mig i din stora barmhärtighet.

18Göm dig inte för mig, din tjänare,

för jag är i nöd.

Skynda dig att svara!

19Kom nära mig och befria mig,

friköp mig från mina fiender!

20Du vet hur jag hånas, förolämpas och vanäras.

Du ser alla mina ovänner.

21Deras förakt har krossat mitt hjärta,

och jag är sjuk.

Jag sökte medlidande

men fann inget,

någon som kunde trösta mig

men hittade ingen.

22De blandade gift i min mat

och gav mig ättika att dricka i min törst.

23Låt deras bord framför dem bli en snara

och deras frid[b] en fälla.

24Låt deras ögon drabbas av mörker, så att de inte ser,

och deras höfter alltid vackla.

25Häll ut din vrede över dem!

Låt dem känna din vredes glöd,

26och låt deras hem stå öde

och ingen mer bo i deras tält.

27De förföljer den som du har slagit

och pratar om plågan hos den du har sårat.

28Ställ dem till svars för synd efter synd,

låt dem inte få del av din rättfärdighet.

29Utplåna dem från de levandes bok!

Låt dem inte finnas upptecknade bland de rättfärdiga.

30Jag är i nöd och ångest,

Gud, låt din räddning bli min tillflykt.

31Då ska jag prisa Guds namn med sång,

ära honom med tacksägelse.

32Det behagar Herren mer än en tjur

eller en oxe med horn och klövar.

33De förtryckta ska se det och glädja sig,

ni som söker Gud ska få nytt mod,

34för Herren hör de fattiga

och föraktar inte sina fångna.

35Låt himlen och jorden prisa honom,

haven och allt som rör sig i dem!

36Gud ska rädda Sion

och bygga upp Juda städer igen,

de ska bo där och ta det i besittning.

37Hans tjänares barn ska ärva det,

och alla som älskar hans namn ska bo där.

Notas al pie

  1. 69:1 enligt Shoshannim kan betyda ungefär till/enligt Liljorna(s melodi), men det kan också vara ett namn, möjligen Susa.
  2. 69:23 Grundtextens innebörd är osäker.