New Living Translation

Psalm 69

Psalm 69

For the choir director: A psalm of David, to be sung to the tune “Lilies.”

Save me, O God,
    for the floodwaters are up to my neck.
Deeper and deeper I sink into the mire;
    I can’t find a foothold.
I am in deep water,
    and the floods overwhelm me.
I am exhausted from crying for help;
    my throat is parched.
My eyes are swollen with weeping,
    waiting for my God to help me.
Those who hate me without cause
    outnumber the hairs on my head.
Many enemies try to destroy me with lies,
    demanding that I give back what I didn’t steal.

O God, you know how foolish I am;
    my sins cannot be hidden from you.
Don’t let those who trust in you be ashamed because of me,
    O Sovereign Lord of Heaven’s Armies.
Don’t let me cause them to be humiliated,
    O God of Israel.
For I endure insults for your sake;
    humiliation is written all over my face.
Even my own brothers pretend they don’t know me;
    they treat me like a stranger.

Passion for your house has consumed me,
    and the insults of those who insult you have fallen on me.
10 When I weep and fast,
    they scoff at me.
11 When I dress in burlap to show sorrow,
    they make fun of me.
12 I am the favorite topic of town gossip,
    and all the drunks sing about me.

13 But I keep praying to you, Lord,
    hoping this time you will show me favor.
In your unfailing love, O God,
    answer my prayer with your sure salvation.
14 Rescue me from the mud;
    don’t let me sink any deeper!
Save me from those who hate me,
    and pull me from these deep waters.
15 Don’t let the floods overwhelm me,
    or the deep waters swallow me,
    or the pit of death devour me.

16 Answer my prayers, O Lord,
    for your unfailing love is wonderful.
Take care of me,
    for your mercy is so plentiful.
17 Don’t hide from your servant;
    answer me quickly, for I am in deep trouble!
18 Come and redeem me;
    free me from my enemies.

19 You know of my shame, scorn, and disgrace.
    You see all that my enemies are doing.
20 Their insults have broken my heart,
    and I am in despair.
If only one person would show some pity;
    if only one would turn and comfort me.
21 But instead, they give me poison[a] for food;
    they offer me sour wine for my thirst.

22 Let the bountiful table set before them become a snare
    and their prosperity become a trap.[b]
23 Let their eyes go blind so they cannot see,
    and make their bodies shake continually.[c]
24 Pour out your fury on them;
    consume them with your burning anger.
25 Let their homes become desolate
    and their tents be deserted.
26 To the one you have punished, they add insult to injury;
    they add to the pain of those you have hurt.
27 Pile their sins up high,
    and don’t let them go free.
28 Erase their names from the Book of Life;
    don’t let them be counted among the righteous.

29 I am suffering and in pain.
    Rescue me, O God, by your saving power.

30 Then I will praise God’s name with singing,
    and I will honor him with thanksgiving.
31 For this will please the Lord more than sacrificing cattle,
    more than presenting a bull with its horns and hooves.
32 The humble will see their God at work and be glad.
    Let all who seek God’s help be encouraged.
33 For the Lord hears the cries of the needy;
    he does not despise his imprisoned people.

34 Praise him, O heaven and earth,
    the seas and all that move in them.
35 For God will save Jerusalem[d]
    and rebuild the towns of Judah.
His people will live there
    and settle in their own land.
36 The descendants of those who obey him will inherit the land,
    and those who love him will live there in safety.

Notas al pie

  1. 69:21 Or gall.
  2. 69:22 Greek version reads Let their bountiful table set before them become a snare, / a trap that makes them think all is well. / Let their blessings cause them to stumble, / and let them get what they deserve. Compare Rom 11:9.
  3. 69:23 Greek version reads and let their backs be bent forever. Compare Rom 11:10.
  4. 69:35 Hebrew Zion.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 69

Psalmul 69

Pentru dirijor. De cântat ca şi „Crinii“. Al lui David.

Dumnezeule, scapă-mă,
    căci mi-au ajuns apele până la gât!
Mă afund în mâl,
    nu mai găsesc loc tare;
intru în adâncurile apei
    şi mă înghit şuvoaiele.
Am obosit strigând,
    mi s-a uscat gâtul;
mi se topesc ochii
    tânjind după Dumnezeul meu.
Cei ce mă urăsc fără motiv
    sunt mai mulţi decât perii capului meu,
mulţi sunt cei ce vor să mă piardă,
    duşmani ai mei fără temei.
Trebuie să dau înapoi
    ce nu am furat.[a]

Dumnezeule, Tu-mi cunoşti nechibzuinţa,
    păcatele mele nu-Ţi sunt ascunse.

Fie ca cei ce nădăjduiesc în Tine să nu se ruşineze din pricina mea,
    Stăpâne, Doamne al Oştirilor,
fie ca cei ce Te caută să nu roşească din pricina mea,
    Dumnezeule al lui Israel!
Din pricina Ta port eu ocara,
    şi dezonoarea mi-a acoperit faţa.
Sunt considerat un străin de către fraţii mei,
    un venetic de către fiii mamei mele,
căci râvna pentru Casa Ta mă mistuie
    şi ocările celor ce Te ocărăsc au căzut peste mine!
10 Când plâng şi postesc,
    ei mă batjocoresc.
11 Când îmbrac sacul de jale,
    ei mă fac de pomină.
12 Cei ce stau la poarta cetăţii mă vorbesc,
    cei ce se îmbată cântă despre mine.

13 Totuşi eu tot Ţie mă voi ruga, Doamne,
    pentru vremea bunăvoinţei Tale.
Dumnezeule, în marea Ta îndurare,
    răspunde-mi cu izbăvirea Ta sigură!
14 Izbăveşte-mă din noroi, să nu mă afund!
    Să fiu izbăvit de cei ce mă urăsc şi de adâncurile apei!
15 Şuvoaiele apelor să nu mă ducă,
    să nu mă înghită adâncul,
        să nu se închidă deasupra-mi gura gropii!
16 Doamne, răspunde-mi, căci îndurarea Ta este atât de bună[b]!
    După mila Ta cea mare, întoarce-Ţi faţa spre mine!
17 Nu-Ţi ascunde faţa de robul Tău, căci sunt în necaz,
    ci răspunde-mi degrabă!
18 Apropie-Te de sufletul meu şi răscumpără-mi-l!
    Din pricina celor ce mă urăsc, scapă-mă!

19 Tu cunoşti ocara mea, ruşinea mea, dezonoarea mea
    şi pe toţi duşmanii mei.
20 Ocara mi-a frânt inima,
    mi-a îmbolnăvit-o.
Tânjesc după compasiune, dar nu este,
    după mângâietori, dar nu-i găsesc.
21 Ci ei îmi pun în mâncare venin,
    iar pentru setea mea îmi dau să beau oţet.

22 Să li se prefacă într-o cursă masa întinsă înaintea lor,
    iar bunăstarea – într-un laţ!
23 Să li se întunece ochii ca să nu mai vadă!
    Fă să li se clatine mereu coapsele !
24 Varsă-Ţi furia peste ei
    şi să-i ajungă mânia Ta aprinsă!
25 Fie-le locuinţa pustiită
    şi nimeni să nu mai locuiască în corturile lor!
26 Şi aceasta pentru că ei urmăresc pe cel lovit de Tine
    şi povestesc suferinţa celor răniţi de Tine.
27 Adaugă alte nelegiuiri la nelegiuirile lor
    şi fă să nu ajungă la dreptatea Ta!
28 Şterge-i din Cartea celor vii
    şi nu-i scrie alături de cei drepţi!

29 Eu însă sunt necăjit şi îndurerat;
    fie ca mântuirea Ta, Dumnezeule, să mă pună la adăpost într-un loc înalt!

30 Atunci voi lăuda prin cântec Numele lui Dumnezeu
    şi-L voi mări prin mulţumiri!
31 Acest lucru va fi mai plăcut Domnului decât un bou
    sau un viţel cu coarne şi copite.
32 Cei necăjiţi vor vedea şi se vor bucura.
    Trăiască inima voastră, a celor ce căutaţi pe Dumnezeu,
33 căci Domnul ascultă pe cei sărmani
    şi nu-i dispreţuieşte pe cei luaţi captivi dintre ai Lui!

34 Să-L laude cerul şi pământul,
    mările şi tot ce mişună prin ele,
35 căci Dumnezeu va mântui Sionul
    şi va construi cetăţile lui Iuda!
Ei vor locui acolo şi le vor moşteni;
36     urmaşii robilor Săi le vor moşteni
        şi cei ce iubesc Numele Lui vor locui acolo.

Notas al pie

  1. Psalmii 69:4 Sau, sub forma unei zicale: Trebuie dat înapoi / ceea ce nu am furat?
  2. Psalmii 69:16 Sau: plăcută