New Living Translation

Psalm 68

Psalm 68

For the choir director: A song. A psalm of David.

Rise up, O God, and scatter your enemies.
    Let those who hate God run for their lives.
Blow them away like smoke.
    Melt them like wax in a fire.
    Let the wicked perish in the presence of God.
But let the godly rejoice.
    Let them be glad in God’s presence.
    Let them be filled with joy.
Sing praises to God and to his name!
    Sing loud praises to him who rides the clouds.[a]
His name is the Lord
    rejoice in his presence!

Father to the fatherless, defender of widows—
    this is God, whose dwelling is holy.
God places the lonely in families;
    he sets the prisoners free and gives them joy.
But he makes the rebellious live in a sun-scorched land.

O God, when you led your people out from Egypt,
    when you marched through the dry wasteland, Interlude
the earth trembled, and the heavens poured down rain
    before you, the God of Sinai,
    before God, the God of Israel.
You sent abundant rain, O God,
    to refresh the weary land.
10 There your people finally settled,
    and with a bountiful harvest, O God,
    you provided for your needy people.

11 The Lord gives the word,
    and a great army[b] brings the good news.
12 Enemy kings and their armies flee,
    while the women of Israel divide the plunder.
13 Even those who lived among the sheepfolds found treasures—
    doves with wings of silver
    and feathers of gold.
14 The Almighty scattered the enemy kings
    like a blowing snowstorm on Mount Zalmon.

15 The mountains of Bashan are majestic,
    with many peaks stretching high into the sky.
16 Why do you look with envy, O rugged mountains,
    at Mount Zion, where God has chosen to live,
    where the Lord himself will live forever?

17 Surrounded by unnumbered thousands of chariots,
    the Lord came from Mount Sinai into his sanctuary.
18 When you ascended to the heights,
    you led a crowd of captives.
You received gifts from the people,
    even from those who rebelled against you.
    Now the Lord God will live among us there.

19 Praise the Lord; praise God our savior!
    For each day he carries us in his arms. Interlude
20 Our God is a God who saves!
    The Sovereign Lord rescues us from death.

21 But God will smash the heads of his enemies,
    crushing the skulls of those who love their guilty ways.
22 The Lord says, “I will bring my enemies down from Bashan;
    I will bring them up from the depths of the sea.
23 You, my people, will wash[c] your feet in their blood,
    and even your dogs will get their share!”

24 Your procession has come into view, O God—
    the procession of my God and King as he goes into the sanctuary.
25 Singers are in front, musicians behind;
    between them are young women playing tambourines.
26 Praise God, all you people of Israel;
    praise the Lord, the source of Israel’s life.
27 Look, the little tribe of Benjamin leads the way.
    Then comes a great throng of rulers from Judah
    and all the rulers of Zebulun and Naphtali.

28 Summon your might, O God.[d]
    Display your power, O God, as you have in the past.
29 The kings of the earth are bringing tribute
    to your Temple in Jerusalem.
30 Rebuke these enemy nations—
    these wild animals lurking in the reeds,
    this herd of bulls among the weaker calves.
Make them bring bars of silver in humble tribute.
    Scatter the nations that delight in war.
31 Let Egypt come with gifts of precious metals[e];
    let Ethiopia[f] bring tribute to God.
32 Sing to God, you kingdoms of the earth.
    Sing praises to the Lord. Interlude
33 Sing to the one who rides across the ancient heavens,
    his mighty voice thundering from the sky.
34 Tell everyone about God’s power.
    His majesty shines down on Israel;
    his strength is mighty in the heavens.
35 God is awesome in his sanctuary.
    The God of Israel gives power and strength to his people.

Praise be to God!

Notas al pie

  1. 68:4 Or rides through the deserts.
  2. 68:11 Or a host of women.
  3. 68:23 As in Greek and Syriac versions; Hebrew reads shatter.
  4. 68:28 As in some Hebrew manuscripts and Greek and Syriac versions; most Hebrew manuscripts read Your God has commanded your strength.
  5. 68:31a Or of rich cloth.
  6. 68:31b Hebrew Cush.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 68

Israels mægtige Gud

1Til korlederen: En lovsang af David.

Når Gud rejser sig,[a] flygter hans fjender,
    alle hans modstandere løber deres vej.
Han driver dem væk,
    som røg drives væk af vinden.
De onde går til grunde
    som voks, der smelter i varmen.

Men de gudfrygtige bliver glade,
    de råber af fryd i Guds nærhed.

Syng lovsange til Gud.
    Ophøj ham, som rider på skyerne.
Hans navn er Jahve,
    fryd jer i hans nærhed.
Gud er som en far for de faderløse,
    han taler de hjælpeløses sag.
        Han regerer fra sin hellige trone.
Han giver de hjemløse et hjem,
    sætter de undertrykte i frihed og gør dem glade.
        Men de genstridige forvises til den golde ørken.

Gud, dengang du gik foran dit folk,
    og de marcherede gennem den udstrakte ørken,
da skælvede jorden af frygt,
    og skyerne kunne ikke holde på regnen.
De rystede for Israels Gud,
    da han viste sin magt i Sinai.
10 Du sendte regn i rigelig mængde,
    du hjalp dit folk, da de var i nød.
11 Du gav dem et sted at bosætte sig,
    du sørgede for de svage i din godhed, Gud.

12 Da hærføreren proklamerede sejren,
    bragte masser af kvinder nyheden videre:
13 „Alle fjendens anførere er flygtet!”
    Så fik kvinderne lov til at fordele byttet.
14 Selv om de var hjemme ved fårefoldene,
    blev de nu smykket med sølv og guld,
        som duen er smykket med glinsende fjer.
15 Da den Almægtige slog kongerne i landet på flugt,
    endte de i en snestorm på Zalmons bjerg.

16 Du strækker dig til himlen, Bashans bjerg,
    du har mange mægtige tinder.
17 Hvorfor er du misundelig på det bjerg,
    som Gud har valgt til sin bolig?
        Dér vil Herren bo for evigt.
18 Da Herren kom fra Sinai til sit hellige sted,
    var han omgivet af tusindvis af stridsvogne.
19 Han steg op til det høje,
    førte frigivne fanger med sig.
Han tog gaver med til folk,
    selv de oprørske gav han et sted at bo.[b]

20 Syng lovsange til Herren hver eneste dag,
    for han bærer vore byrder og redder os.
21 Vor Gud er en frelsende Gud,
    som endog kan redde os fra døden.
22 Men han knuser sine fjenders hoved,
    dem, der vælger at gøre oprør mod ham.
23 Herren siger: „Jeg henter dem ned fra Bashans bjerg,
    jeg trækker dem op fra dybet,
24 så I kan vade rundt i fjendeblod,
    og hundene gnave på deres knogler.”

25 Et festtog går frem i helligt skrud,
    de hylder vor konge og vor Gud.
26 Sangerne går forrest, musikerne bagerst,
    piger med tamburiner danser i midten.
27 Lovsyng Gud i den store forsamling,
    lad alle være med til at prise Herren.
28 Benjamins lille stamme går forrest,
    fulgt af lederne fra Judas stamme,
        og dem fra Zebulon og Naftali.

29 Vis din magt, Gud, din mægtige styrke,
    for vi ved, at du kæmper for dit folk.
30 Når du rejser dig fra dit tempel i Jerusalem,
    må jordens konger bøje sig i hyldest.
31 Dit krigsråb gør egypterne bange,
    selv om de er stærkere end andre nationer.
De bøjer sig dybt og giver dig gaver
    både af guld og sølv,
mens de, der tager kampen op,
    bliver slået og spredt.
32 Egypterne kommer med kostbare gaver,
    kushitterne bøjer sig i ærefrygt for dig, Gud.

33 Lovpris Gud, alle riger på jorden,
    syng lovsange til Herren.
34 Fra ældgammel tid har han redet på skyerne,
    hør blot hans tordnende røst.
35 Giv al ære til Gud, som regerer over Israel
    og har magten i himmelrummet.

36 Ære være Gud i hans helligdom.
    Israels Gud giver styrke til sit folk.
        Al ære og pris til ham.

Notas al pie

  1. 68,2 Eller „Måtte Gud rejse sig”. Denne salme er vanskelig at forstå og fortolke, så mange steder er oversættelsen usikker.
  2. 68,19 Teksten er uklar, men ligger til grund for Ef. 4,8.