New Living Translation

Psalm 67

Psalm 67

For the choir director: A song. A psalm, to be accompanied by stringed instruments.

May God be merciful and bless us.
    May his face smile with favor on us. Interlude

May your ways be known throughout the earth,
    your saving power among people everywhere.
May the nations praise you, O God.
    Yes, may all the nations praise you.
Let the whole world sing for joy,
    because you govern the nations with justice
    and guide the people of the whole world. Interlude

May the nations praise you, O God.
    Yes, may all the nations praise you.
Then the earth will yield its harvests,
    and God, our God, will richly bless us.
Yes, God will bless us,
    and people all over the world will fear him.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 67

Psalmul 67

Pentru dirijor. De cântat cu instrumente cu corzi. Un psalm. Un cântec.

Dumnezeule, ai milă de noi şi binecuvântează-ne,
    fă să lumineze faţa Ta peste noi!Sela
Să se cunoască astfel pe pământ căile Tale
    şi mântuirea Ta – printre toate neamurile!

Fie ca popoarele să Te laude, Dumnezeule,
    să Te laude toate popoarele!
Să se bucure şi să strige de bucurie neamurile,
    căci Tu judeci popoarele cu nepărtinire
        şi conduci neamurile pe pământ.Sela
Fie ca popoarele să Te laude, Dumnezeule,
    să Te laude toate popoarele!

Atunci pământul îşi va da roada,
    iar Dumnezeu, Dumnezeul nostru, ne va binecuvânta!
Dumnezeu ne va binecuvânta,
    şi toate marginile pământului se vor teme de El!