New Living Translation

Psalm 66

Psalm 66

For the choir director: A song. A psalm.

Shout joyful praises to God, all the earth!
    Sing about the glory of his name!
    Tell the world how glorious he is.
Say to God, “How awesome are your deeds!
    Your enemies cringe before your mighty power.
Everything on earth will worship you;
    they will sing your praises,
    shouting your name in glorious songs.” Interlude

Come and see what our God has done,
    what awesome miracles he performs for people!
He made a dry path through the Red Sea,[a]
    and his people went across on foot.
    There we rejoiced in him.
For by his great power he rules forever.
    He watches every movement of the nations;
    let no rebel rise in defiance. Interlude

Let the whole world bless our God
    and loudly sing his praises.
Our lives are in his hands,
    and he keeps our feet from stumbling.
10 You have tested us, O God;
    you have purified us like silver.
11 You captured us in your net
    and laid the burden of slavery on our backs.
12 Then you put a leader over us.[b]
    We went through fire and flood,
    but you brought us to a place of great abundance.

13 Now I come to your Temple with burnt offerings
    to fulfill the vows I made to you—
14 yes, the sacred vows that I made
    when I was in deep trouble.
15 That is why I am sacrificing burnt offerings to you—
    the best of my rams as a pleasing aroma,
    and a sacrifice of bulls and male goats. Interlude

16 Come and listen, all you who fear God,
    and I will tell you what he did for me.
17 For I cried out to him for help,
    praising him as I spoke.
18 If I had not confessed the sin in my heart,
    the Lord would not have listened.
19 But God did listen!
    He paid attention to my prayer.
20 Praise God, who did not ignore my prayer
    or withdraw his unfailing love from me.

Notas al pie

  1. 66:6 Hebrew the sea.
  2. 66:12 Or You made people ride over our heads.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 66

Psalmul 66

Pentru dirijor. Un cântec. Un psalm.

Strigaţi de bucurie către Dumnezeu, toţi locuitorii pământului[a]!
    Cântaţi slava Numelui Său,
        măriţi slava Lui prin laudele voastre!
Spuneţi-I lui Dumnezeu: „Cât de înfricoşătoare sunt lucrările Tale!“
    Tăria Ta este atât de mare, încât duşmanii Tăi dau înapoi în faţa Ta.
Tot pământul să Ţi se închine
    şi să-Ţi cânte,
        să-Ţi cânte Numele!Sela
Veniţi şi vedeţi faptele lui Dumnezeu,
    înfăptuirile înfricoşătoare pentru fiii oamenilor.
El a schimbat marea în uscat
    de au traversat râul cu piciorul!
        Deci să ne bucurăm în El!
El stăpâneşte cu puterea Sa pe vecie,
    ochii Săi supraveghează neamurile:
        fie ca răzvrătiţii să nu se mai ridice împotriva Lui!Sela
Popoare, binecuvântaţi-L pe Dumnezeul nostru,
    daţi glas laudei Sale!
El ne aşază sufletul printre cei vii
    şi nu lasă să ni se clatine piciorul.
10 Dumnezeule, Tu ne încerci
    şi ne purifici precum se purifică argintul.
11 Ne-ai făcut să intrăm în mreajă,
    ne-ai pus poveri pe spate.
12 Ai îngăduit omului să călărească pe capetele noastre;
    am trecut prin foc şi prin apă,
        dar apoi ne-ai condus spre îndestulare.

13 De aceea voi veni la Casa Ta cu arderi de tot,
    şi-mi voi împlini jurămintele,
14 jurăminte pe care buzele mele le-au promis
    şi pe care gura mea le-a rostit când eram în necaz.
15 Îţi voi aduce animale îngrăşate ca arderi de tot
    şi o ofrandă de berbeci;
        voi aduce viţei şi ţapi.Sela
16 Veniţi şi ascultaţi, voi, toţi cei ce vă temeţi de Dumnezeu,
    şi vă voi povesti ce a făcut El pentru mine!
17 Către El a strigat gura mea
    şi lauda Lui a fost pe limba mea.
18 Dacă aş fi văzut răutate în inima mea,
    nu m-ar fi ascultat Stăpânul.
19 Dar Dumnezeu m-a ascultat, într-adevăr,
    a luat aminte la glasul rugăciunii mele.
20 Binecuvântat să fie Dumnezeu
    Care nu mi-a respins rugăciunea
        şi nici nu Şi-a ascuns îndurarea faţă de mine!

Notas al pie

  1. Psalmii 66:1 Lit.: întregul pământ