New Living Translation

Psalm 52

Psalm 52

For the choir director: A psalm[a] of David, regarding the time Doeg the Edomite said to Saul, “David has gone to see Ahimelech.”

Why do you boast about your crimes, great warrior?
    Don’t you realize God’s justice continues forever?
All day long you plot destruction.
    Your tongue cuts like a sharp razor;
    you’re an expert at telling lies.
You love evil more than good
    and lies more than truth. Interlude

You love to destroy others with your words,
    you liar!
But God will strike you down once and for all.
    He will pull you from your home
    and uproot you from the land of the living. Interlude

The righteous will see it and be amazed.
    They will laugh and say,
“Look what happens to mighty warriors
    who do not trust in God.
They trust their wealth instead
    and grow more and more bold in their wickedness.”

But I am like an olive tree, thriving in the house of God.
    I will always trust in God’s unfailing love.
I will praise you forever, O God,
    for what you have done.
I will trust in your good name
    in the presence of your faithful people.

Notas al pie

  1. 52:Title Hebrew maskil. This may be a literary or musical term.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 52

Psalmul 52

Pentru dirijor. Un maschil[a] al lui David, compus pe vremea când edomitul Doeg a venit la Saul şi l-a înştiinţat pe acesta, zicându-i: „David s-a dus în casa lui Ahimelek!“

Viteazule, ce te lauzi cu răutatea ta?
    Ce te lauzi, tu, care eşti toată ziua o ruşine pentru Dumnezeu?[b]
Numai dezastru plănuieşte limba ta!
    Este ca un brici ascuţit,
        viclean ce eşti!
Tu iubeşti mai degrabă răul decât binele
    şi minciuna decât cuvântul drept.Sela
Tu iubeşti numai cuvintele nimicitoare,
    limbă înşelătoare.

Dumnezeu te va doborî pe vecie;
    te va apuca şi te va smulge din cortul tău;
        te va dezrădăcina din pământul celor vii.Sela
Cei drepţi vor vedea şi se vor teme;
    vor râde de el:
„Acesta este omul care nu-L lua pe Dumnezeu
    drept refugiu al său,
ci se încredea în marile lui bogăţii
    şi creştea în putere distrugându-i pe alţii.“

Eu însă sunt ca un măslin verde
    în Casa lui Dumnezeu,
căci mă încred în îndurarea lui Dumnezeu
    pentru veci de veci.
Te voi lăuda mereu pentru că ai lucrat;
    voi nădăjdui în Numele Tău, căci este binevoitor
        faţă de credincioşii Tăi![c]

Notas al pie

  1. Psalmii 52:1 Titlu. Vezi Ps. 32
  2. Psalmii 52:1 Sensul frazei în ebraică este nesigur; sau: ta? / Îndurarea lui Dumnezeu ţine pentru totdeauna; sau, cf. Siriacă: răutatea ta / îndreptată împotriva celui credincios? Toată ziua
  3. Psalmii 52:9 Sau: binevoitor; / Te voi lăuda în prezenţa credincioşilor Tăi.