New Living Translation

Psalm 51

Psalm 51

For the choir director: A psalm of David, regarding the time Nathan the prophet came to him after David had committed adultery with Bathsheba.

Have mercy on me, O God,
    because of your unfailing love.
Because of your great compassion,
    blot out the stain of my sins.
Wash me clean from my guilt.
    Purify me from my sin.
For I recognize my rebellion;
    it haunts me day and night.
Against you, and you alone, have I sinned;
    I have done what is evil in your sight.
You will be proved right in what you say,
    and your judgment against me is just.[a]
For I was born a sinner—
    yes, from the moment my mother conceived me.
But you desire honesty from the womb,[b]
    teaching me wisdom even there.

Purify me from my sins,[c] and I will be clean;
    wash me, and I will be whiter than snow.
Oh, give me back my joy again;
    you have broken me—
    now let me rejoice.
Don’t keep looking at my sins.
    Remove the stain of my guilt.
10 Create in me a clean heart, O God.
    Renew a loyal spirit within me.
11 Do not banish me from your presence,
    and don’t take your Holy Spirit[d] from me.

12 Restore to me the joy of your salvation,
    and make me willing to obey you.
13 Then I will teach your ways to rebels,
    and they will return to you.
14 Forgive me for shedding blood, O God who saves;
    then I will joyfully sing of your forgiveness.
15 Unseal my lips, O Lord,
    that my mouth may praise you.

16 You do not desire a sacrifice, or I would offer one.
    You do not want a burnt offering.
17 The sacrifice you desire is a broken spirit.
    You will not reject a broken and repentant heart, O God.
18 Look with favor on Zion and help her;
    rebuild the walls of Jerusalem.
19 Then you will be pleased with sacrifices offered in the right spirit—
    with burnt offerings and whole burnt offerings.
    Then bulls will again be sacrificed on your altar.

Notas al pie

  1. 51:4 Greek version reads and you will win your case in court. Compare Rom 3:4.
  2. 51:6 Or from the heart; Hebrew reads in the inward parts.
  3. 51:7 Hebrew Purify me with the hyssop branch.
  4. 51:11 Or your spirit of holiness.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 51

Pangayo Patawad sa Dios

1Kaluoyi ako, O Dios, suno sa imo gugma.
Panasa ang akon mga sala suno sa imo dako nga pagkabalaka sa akon.
Hugasi ako sa akon kalautan;
tinlui ako sa akon mga sala.
Kay sa tanan nga tion ginahunahuna kag ginaako ko ang akon mga sala.
Sa imo lang gid ako nakasala.
Ginhimo ko ang mga butang nga ginakabig mo nga malaot.
Gani husto ikaw sa imo mga ginhambal kontra sa akon.
Wala ka nagsala sa imo paghukom sa akon.
Malaot ako kag nakasala halin pa sang akon pagkatawo.
Ang matinud-anon nga tagipusuon amo ang imo luyag;
tudlui ako nga mangin maalamon.
Tinlui ako sa akon mga sala agod mangin matinlo ako.
Hugasi ako agod mangin maputi gid ako.[a]
Pabatia ako sang kinalipay kag kinasadya;
bisan pa ginadugmok mo ang akon mga tul-an kabay pa nga malipay ako liwat.
Kuhaa ang akon mga sala;
panasa ang tanan ko nga kalautan.
10 Himua nga matinlo ang akon tagipusuon, O Dios,
kag hatagi liwat ako sing matutom nga espiritu.
11 Indi ako pagtabuga sa imo presensya,
kag indi pagkuhaa ang imo balaan nga Espiritu sa akon.
12 Ibalik sa akon ang kalipay nga nabatyagan ko sang ginluwas mo ako,
kag hatagi ako sing matinumanon nga espiritu.
13 Dayon tudluan ko ang mga makasasala sang imo mga pamaagi agod magbalik sila sa imo.

14 Luwasa ako sa akon sala nga amo ang pagpatay,[b] O Dios nga akon manluluwas,
kag isugid ko sing mabaskog ang imo nga pagluwas.[c]
15 Ginoo, buligi ako nga maghambal sang mga pagdayaw sa imo,
kag dayawon ko ikaw.
16 Wala ka naluyag sa mga halad.
Bisan maghalad ako sa imo sang halad nga ginasunog, indi ka malipay.
17 Ang halad nga makapalipay sa imo, O Dios, amo ang kabuhi nga nagapaubos kag nagahinulsol sa iya mga sala.
Ini nga klase sang halad indi mo pag-isikway.

18 O Dios, pakamaayuha ang Zion, ang siyudad sang Jerusalem, kay malipay ka nga himuon ina.
Patinduga liwat ang mga pader sini.
19 Dayon magakalipay ka sa husto nga mga halad, lakip na ang mga halad nga ginasunog sing bug-os.
Kag igahalad ang turo nga mga baka sa imo halaran.

Notas al pie

  1. 51:7 Tinlui ako… maputi gid ako: sa literal, Tinlui ako sang isopo… maputi pa ako sang sa snow.
  2. 51:14 Luwasa… pagpatay: ukon, Luwasa ako sa kamatayon.
  3. 51:14 pagluwas: ukon, pagkamatarong.