New Living Translation

Psalm 5

Psalm 5

For the choir director: A psalm of David, to be accompanied by the flute.

O Lord, hear me as I pray;
    pay attention to my groaning.
Listen to my cry for help, my King and my God,
    for I pray to no one but you.
Listen to my voice in the morning, Lord.
    Each morning I bring my requests to you and wait expectantly.

O God, you take no pleasure in wickedness;
    you cannot tolerate the sins of the wicked.
Therefore, the proud may not stand in your presence,
    for you hate all who do evil.
You will destroy those who tell lies.
    The Lord detests murderers and deceivers.

Because of your unfailing love, I can enter your house;
    I will worship at your Temple with deepest awe.
Lead me in the right path, O Lord,
    or my enemies will conquer me.
Make your way plain for me to follow.

My enemies cannot speak a truthful word.
    Their deepest desire is to destroy others.
Their talk is foul, like the stench from an open grave.
    Their tongues are filled with flattery.[a]
10 O God, declare them guilty.
    Let them be caught in their own traps.
Drive them away because of their many sins,
    for they have rebelled against you.

11 But let all who take refuge in you rejoice;
    let them sing joyful praises forever.
Spread your protection over them,
    that all who love your name may be filled with joy.
12 For you bless the godly, O Lord;
    you surround them with your shield of love.

Notas al pie

  1. 5:9 Greek version reads with lies. Compare Rom 3:13.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 5

Psalmul 5

Pentru dirijor. De cântat cu fluiere[a]. Un psalm al lui David.

Ascultă-mi plângerea, Doamne,
    ia aminte la suspinul meu!
Ascultă strigătul meu,
    Împăratul meu şi Dumnezeul meu,
        căci Ţie mă rog!
Doamne, ascultă-mi glasul dimineaţa,
    dimineaţa când stau gata pregătit înaintea Ta şi aştept.

Căci Tu nu eşti un Dumnezeu Căruia să-I placă răutatea
    iar cel rău nu-Ţi poate sta în preajmă.
Nici lăudăroşii nu pot sta înaintea ochilor Tăi,
    iar Tu îi urăşti pe toţi cei ce săvârşesc nelegiuirea
şi-i dai pierzării pe cei ce rostesc minciuni.
    Domnul îi detestă pe oamenii setoşi de sânge şi înşelători.

Eu însă, prin marea Ta îndurare[b],
    voi intra în Casa Ta
şi, în frică de Tine,
    mă voi prosterna cu faţa spre Templul[c] Tău cel sfânt.
Doamne, condu-mă cu dreptatea Ta,
    din pricina duşmanilor mei!
        Netezeşte cărarea Ta înaintea mea!

Căci nu este nimic adevărat în gura lor,
    iar inima le este plină de nimicire.
Gâtlejul le este un mormânt deschis;
    cu limbile lor ei înşală[d].
10 Osândeşte-i, Dumnezeule!
    Să cadă prin propriile lor uneltiri!
Pentru multele lor păcate, izgoneşte-i,
    căci s-au răzvrătit împotriva Ta!

11 Să se bucure toţi cei ce-şi găsesc refugiul în Tine!
    Pe vecie să strige de bucurie!
Ocroteşte-i Tu,
    ca să strige de bucurie
        toţi cei ce iubesc Numele Tău.
12     Căci Tu îi binecuvântezi pe cei drepţi, Doamne,
        iar bunăvoinţa Ta le ţine loc de scut.

Notas al pie

  1. Psalmii 5:1 Titlu. Sensul ebraic al acestui termen este nesigur
  2. Psalmii 5:7 Ebr.: hesed, termen care apare frecvent (de peste 250 ori) în VT, având o varietate de sensuri (îndurare, bunătate, bunăvoinţă, milă, credincioşie, dragoste statornică). Se referă atât la relaţiile dintre oameni, cât şi, într-un mod cu totul special, la relaţia dintre YHWH şi Israel. Cel mai frecvent, se referă la loialitatea părţilor implicate în legământ (în special loialitatea lui YHWH, care este certă). Termenul, aşa cum o dovedeşte varietatea de sensuri, cuprinde toate implicaţiile loialităţii lui YHWH faţă de promisiunile legământului; peste tot în carte
  3. Psalmii 5:7 Ebr.: hehal, termen diferit de cel care a fost tradus cu Casă (bait); peste tot în carte
  4. Psalmii 5:9 Sau: linguşesc