New Living Translation

Psalm 49

Psalm 49

For the choir director: A psalm of the descendants of Korah.

Listen to this, all you people!
    Pay attention, everyone in the world!
High and low,
    rich and poor—listen!
For my words are wise,
    and my thoughts are filled with insight.
I listen carefully to many proverbs
    and solve riddles with inspiration from a harp.

Why should I fear when trouble comes,
    when enemies surround me?
They trust in their wealth
    and boast of great riches.
Yet they cannot redeem themselves from death[a]
    by paying a ransom to God.
Redemption does not come so easily,
    for no one can ever pay enough
to live forever
    and never see the grave.

10 Those who are wise must finally die,
    just like the foolish and senseless,
    leaving all their wealth behind.
11 The grave[b] is their eternal home,
    where they will stay forever.
They may name their estates after themselves,
12     but their fame will not last.
    They will die, just like animals.
13 This is the fate of fools,
    though they are remembered as being wise.[c] Interlude

14 Like sheep, they are led to the grave,[d]
    where death will be their shepherd.
In the morning the godly will rule over them.
    Their bodies will rot in the grave,
    far from their grand estates.
15 But as for me, God will redeem my life.
    He will snatch me from the power of the grave. Interlude

16 So don’t be dismayed when the wicked grow rich
    and their homes become ever more splendid.
17 For when they die, they take nothing with them.
    Their wealth will not follow them into the grave.
18 In this life they consider themselves fortunate
    and are applauded for their success.
19 But they will die like all before them
    and never again see the light of day.
20 People who boast of their wealth don’t understand;
    they will die, just like animals.

Notas al pie

  1. 49:7 Some Hebrew manuscripts read no one can redeem the life of another.
  2. 49:11 As in Greek and Syriac versions; Hebrew reads Their inward [thought].
  3. 49:13 The meaning of the Hebrew is uncertain.
  4. 49:14 Hebrew Sheol; also in 49:14b, 15.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 49

Psalmul 49

Pentru dirijor. Al korahiţilor. Un psalm.

Popoare, ascultaţi lucrul acesta!
    Locuitori ai lumii, luaţi aminte,
slabi şi puternici,
    bogaţi şi săraci împreună!
Gura mea va vorbi cu înţelepciune,
    iar gândurile inimii mele vor fi iscusite.
Îmi voi pleca urechea la proverbe,
    îmi voi începe ghicitoarea în sunet de liră.

De ce să mă tem în zilele rele,
    când mă împresoară răutatea înşelătorilor mei,
a celor ce se încred în averile lor
    şi se laudă cu mulţimea bogăţiilor lor?
Nimeni nu poate răscumpăra viaţa semenului său,
    nici nu-I poate da lui Dumnezeu preţul răscumpărării lui.
Preţul răscumpărării pentru viaţa lui este atât de mare,
    încât nu va putea plăti niciodată,
ca să trăiască veşnic
    şi să nu vadă groapa.

10 Se vede că şi înţelepţii mor,
    şi cel fără minte şi bruta pier împreună,
        părăsindu-şi averile în folosul altora.
11 Totuşi îşi imaginează că-şi vor stăpâni casele pe vecie[a]
    şi că locuinţele lor vor dăinui din neam în neam;
        de aceea şi-au numit proprietăţile după înseşi numele lor.[b]
12 Însă omul bogat nu dăinuie;
    el se aseamănă cu vitele pentru tăiere.[c]
13 Aceasta este soarta celor ce se încred în ei[d]
    şi a celor ce-i urmează, care le încuviinţează vorbele.
14 Sunt sortiţi Locuinţei Morţilor ca nişte oi;
    moartea îi va paşte.
Cei drepţi vor stăpâni peste ei dimineaţa.
    Chipul lor se va veşteji în Locuinţa Morţilor,
        departe de locuinţa lor.
15 Dar Dumnezeu îmi va răscumpăra sufletul din Locuinţa Morţilor,
    căci El mă va lua sub ocrotirea Lui.Sela
16 Nu te îngrijora când se îmbogăţeşte cineva,
    când sporeşte bogăţia casei lui,
17 căci nu ia nimic cu el la moartea sa;
    bogăţia lui nu se coboară după el.
18 Chiar dacă sufletul lui a fost fericit în viaţă,
    chiar dacă s-a lăudat cu bucuriile de care şi-a făcut parte,
19 tot va merge la neamul părinţilor lui,
    care nu vor mai vedea lumina vreodată.

20 Omul bogat şi fără pricepere
    se aseamănă cu vitele pentru tăiere.

Notas al pie

  1. Psalmii 49:11 Sensul versului în ebraică este nesigur
  2. Psalmii 49:11 TM; LXX, Siriacă: Mormintele le vor rămâne case pe vecie / şi locuinţe – din neam în neam / cu toate că şi-au dat numele proprietăţilor lor.
  3. Psalmii 49:12 TM; LXX, Siriacă redau acest verset identic cu v. 20
  4. Psalmii 49:13 Sau: în ei înşişi