New Living Translation

Psalm 47

Psalm 47

For the choir director: A psalm of the descendants of Korah.

Come, everyone! Clap your hands!
    Shout to God with joyful praise!
For the Lord Most High is awesome.
    He is the great King of all the earth.
He subdues the nations before us,
    putting our enemies beneath our feet.
He chose the Promised Land as our inheritance,
    the proud possession of Jacob’s descendants, whom he loves. Interlude

God has ascended with a mighty shout.
    The Lord has ascended with trumpets blaring.
Sing praises to God, sing praises;
    sing praises to our King, sing praises!
For God is the King over all the earth.
    Praise him with a psalm.[a]
God reigns above the nations,
    sitting on his holy throne.
The rulers of the world have gathered together
    with the people of the God of Abraham.
For all the kings of the earth belong to God.
    He is highly honored everywhere.

Notas al pie

  1. 47:7 Hebrew maskil. This may be a literary or musical term.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 47

Psalmul 47

Pentru dirijor. Al korahiţilor. Un psalm.

Bateţi din palme, toate popoarele!
    Strigaţi de bucurie către Dumnezeu!
Căci Domnul Preaînalt este înfricoşător;
    El este Mare Împărat peste întreg pământul!
El ne supune popoarele
    şi pune sub picioarele noastre neamurile.
El ne alege moştenirea,
    mândria lui Iacov, pe care l-a iubit.Sela
Dumnezeu s-a înălţat în mijlocul strigătelor de biruinţă,
    Domnul s-a înălţat în sunet de corn.
Cântaţi-I lui Dumnezeu, cântaţi!
    Cântaţi-I Împăratului nostru, cântaţi!
Dumnezeu este împăratul întregului pământ:
    cântaţi-I un maschil[a]!
Dumnezeu stăpâneşte peste neamuri,
    Dumnezeu şade pe tronul Său cel sfânt!
Nobilii popoarelor se adună
    împreună cu poporul Dumnezeului lui Avraam,
căci ale lui Dumnezeu sunt scuturile[b] pământului!
    El este preaînălţat!

Notas al pie

  1. Psalmii 47:7 Vezi Ps. 32 Titlu
  2. Psalmii 47:9 Sau: regii