New Living Translation

Psalm 47

Psalm 47

For the choir director: A psalm of the descendants of Korah.

Come, everyone! Clap your hands!
    Shout to God with joyful praise!
For the Lord Most High is awesome.
    He is the great King of all the earth.
He subdues the nations before us,
    putting our enemies beneath our feet.
He chose the Promised Land as our inheritance,
    the proud possession of Jacob’s descendants, whom he loves. Interlude

God has ascended with a mighty shout.
    The Lord has ascended with trumpets blaring.
Sing praises to God, sing praises;
    sing praises to our King, sing praises!
For God is the King over all the earth.
    Praise him with a psalm.[a]
God reigns above the nations,
    sitting on his holy throne.
The rulers of the world have gathered together
    with the people of the God of Abraham.
For all the kings of the earth belong to God.
    He is highly honored everywhere.

Notas al pie

  1. 47:7 Hebrew maskil. This may be a literary or musical term.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 47

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la ana a Kora.

1Ombani mʼmanja, inu anthu onse;
    fuwulani kwa Mulungu ndi mawu achimwemwe.
Ndi woopsadi Yehova Wammwambamwamba;
    Mfumu yayikulu ya dziko lonse lapansi!
Iye anatigonjetsera mitundu yambirimbiri ya anthu;
    anayika anthu pansi pa mapazi athu.
Iye anatisankhira cholowa chathu,
    chonyaditsa cha Yakobo, amene anamukonda.
            Sela

Mulungu wakwera, anthu akumufuwulira mwachimwemwe,
    Yehova wakwera, akumuyimbira malipenga.
Imbani matamando kwa Mulungu, imbani matamando;
    imbani matamando kwa mfumu yathu, imbani matamando.

Pakuti Mulungu ndi mfumu ya dziko lonse lapansi;
    imbirani Iye salimo la matamando.
Mulungu akulamulira mitundu ya anthu;
    Mulungu wakhala pa mpando wake waufumu woyera.
Anthu otchuka mwa anthu a mitundu ina asonkhana
    monga anthu a Mulungu wa Abrahamu,
pakuti mafumu a dziko lapansi ndi ake a Mulungu;
    Iye wakwezedwa kwakukulu.