New Living Translation

Psalm 45

Psalm 45

For the choir director: A love song to be sung to the tune “Lilies.” A psalm[a] of the descendants of Korah.

Beautiful words stir my heart.
    I will recite a lovely poem about the king,
    for my tongue is like the pen of a skillful poet.

You are the most handsome of all.
    Gracious words stream from your lips.
    God himself has blessed you forever.
Put on your sword, O mighty warrior!
    You are so glorious, so majestic!
In your majesty, ride out to victory,
    defending truth, humility, and justice.
    Go forth to perform awe-inspiring deeds!
Your arrows are sharp, piercing your enemies’ hearts.
    The nations fall beneath your feet.

Your throne, O God,[b] endures forever and ever.
    You rule with a scepter of justice.
You love justice and hate evil.
    Therefore God, your God, has anointed you,
    pouring out the oil of joy on you more than on anyone else.
Myrrh, aloes, and cassia perfume your robes.
    In ivory palaces the music of strings entertains you.
Kings’ daughters are among your noble women.
    At your right side stands the queen,
    wearing jewelry of finest gold from Ophir!

10 Listen to me, O royal daughter; take to heart what I say.
    Forget your people and your family far away.
11 For your royal husband delights in your beauty;
    honor him, for he is your lord.
12 The princess of Tyre[c] will shower you with gifts.
    The wealthy will beg your favor.
13 The bride, a princess, looks glorious
    in her golden gown.
14 In her beautiful robes, she is led to the king,
    accompanied by her bridesmaids.
15 What a joyful and enthusiastic procession
    as they enter the king’s palace!

16 Your sons will become kings like their father.
    You will make them rulers over many lands.
17 I will bring honor to your name in every generation.
    Therefore, the nations will praise you forever and ever.

Notas al pie

  1. 45:Title Hebrew maskil. This may be a literary or musical term.
  2. 45:6 Or Your divine throne.
  3. 45:12 Hebrew The daughter of Tyre.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 45

Psalmul 45

Pentru dirijor. Se cântă ca şi „Crinii“. Al korahiţilor. Un maschil[a]. Un cântec de dragoste.

Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă.
    Eu zic: „Îmi dedic versurile regelui!“
        Limba mea este pana iscusită a unui scriitor!

Eşti cel mai frumos dintre fiii oamenilor!
    Harul este revărsat pe buzele tale;
        de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie.
Încinge-ţi sabia la coapsă, viteazule,
    splendoarea şi măreţia ta!
În măreţia ta, călăreşte biruitor
    pentru cauza adevărului, a smereniei şi a dreptăţii!
Dreapta ta să înfăptuiască isprăvi de temut!
    Săgeţile tale ascuţite să străpungă inima duşmanilor regelui
        şi popoarele să cadă sub picioarele tale![b]

Tronul Tău, Dumnezeule[c], este pentru veci de veci,
    iar sceptrul împărăţiei Tale este un sceptru al dreptăţii!
Tu ai iubit dreptatea şi ai urât răutatea;
    de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns
        cu untdelemn de bucurie, mai presus decât pe tovarăşii Tăi.

Toate veşmintele tale sunt înmiresmate cu smirnă, aloe şi casia.
    În palate de fildeş, instrumentele cu corzi te înveselesc.
Fiice de regi îţi sunt ţiitoare[d],
    regina îţi stă la dreapta, înveşmântată toată numai în aur de Ofir.

10 Ascultă, fiică, priveşte şi pleacă-ţi urechea!
    Uită-ţi poporul şi casa părintească!
11 Atunci regele va tânji după frumuseţea ta.
    Pentru că îţi este domn, supune-te lui!
12 Fiica Tirului[e] va veni cu daruri;
    oameni bogaţi îţi vor căuta bunăvoinţa.

13 Fiica regelui este plină de strălucire înăuntrul palatului;
    veşmântul ei este ţesut cu fir de aur.
14 Cu haine brodate este adusă înaintea regelui;
    este însoţită de fecioare,
        care sunt aduse înaintea ta.[f]
15 Sunt aduse cu bucurie şi cu veselie,
    iar ele intră în palatul regelui.

16 Fiii tăi vor lua locul părinţilor tăi;
    pe ei îi vei pune prinţi în toată ţara.
17 Îţi voi aminti numele din neam în neam;
    de aceea te vor lăuda popoarele în veci de veci.

Notas al pie

  1. Psalmii 45:1 Titlu. Vezi Ps. 32
  2. Psalmii 45:5 Sensul versetului în ebraică este nesigur
  3. Psalmii 45:6 Psalmul este unul mesianic, care Îi este aplicat în Noul Testament lui Isus Cristos; însă în contextul său istoric, psalmul se referă la regele din dinastia davidică, care domneşte în Numele lui Dumnezeu
  4. Psalmii 45:9 Lit.: fac parte din suita ta; Siriacă: O fiică de rege face parte din suita sa
  5. Psalmii 45:12 Sau: Tirienii; sau: Prinţesa din Tir
  6. Psalmii 45:14 Cele mai multe mss TM; 2 mss TM: fecioarele, însoţitoarele ei, o urmează / fiind aduse înaintea ei.