New Living Translation

Psalm 44

Psalm 44

For the choir director: A psalm[a] of the descendants of Korah.

O God, we have heard it with our own ears—
    our ancestors have told us
of all you did in their day,
    in days long ago:
You drove out the pagan nations by your power
    and gave all the land to our ancestors.
You crushed their enemies
    and set our ancestors free.
They did not conquer the land with their swords;
    it was not their own strong arm that gave them victory.
It was your right hand and strong arm
    and the blinding light from your face that helped them,
    for you loved them.

You are my King and my God.
    You command victories for Israel.[b]
Only by your power can we push back our enemies;
    only in your name can we trample our foes.
I do not trust in my bow;
    I do not count on my sword to save me.
You are the one who gives us victory over our enemies;
    you disgrace those who hate us.
O God, we give glory to you all day long
    and constantly praise your name. Interlude

But now you have tossed us aside in dishonor.
    You no longer lead our armies to battle.
10 You make us retreat from our enemies
    and allow those who hate us to plunder our land.
11 You have butchered us like sheep
    and scattered us among the nations.
12 You sold your precious people for a pittance,
    making nothing on the sale.
13 You let our neighbors mock us.
    We are an object of scorn and derision to those around us.
14 You have made us the butt of their jokes;
    they shake their heads at us in scorn.
15 We can’t escape the constant humiliation;
    shame is written across our faces.
16 All we hear are the taunts of our mockers.
    All we see are our vengeful enemies.

17 All this has happened though we have not forgotten you.
    We have not violated your covenant.
18 Our hearts have not deserted you.
    We have not strayed from your path.
19 Yet you have crushed us in the jackal’s desert home.
    You have covered us with darkness and death.
20 If we had forgotten the name of our God
    or spread our hands in prayer to foreign gods,
21 God would surely have known it,
    for he knows the secrets of every heart.
22 But for your sake we are killed every day;
    we are being slaughtered like sheep.

23 Wake up, O Lord! Why do you sleep?
    Get up! Do not reject us forever.
24 Why do you look the other way?
    Why do you ignore our suffering and oppression?
25 We collapse in the dust,
    lying face down in the dirt.
26 Rise up! Help us!
    Ransom us because of your unfailing love.

Notas al pie

  1. 44:Title Hebrew maskil. This may be a literary or musical term.
  2. 44:4 Hebrew for Jacob. The names “Jacob” and “Israel” are often interchanged throughout the Old Testament, referring sometimes to the individual patriarch and sometimes to the nation.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 44

Psalmul 44

Pentru dirijor. Al korahiţilor. Un maschil[a].

Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre,
    părinţii noştri ne-au povestit
despre lucrarea pe care ai înfăptuit-o pe vremea lor,
    în vremuri străvechi;
am auzit cum Tu, prin braţul Tău, ai dezrădăcinat neamuri, ca să-i plantezi pe ei,
    ai izgonit noroade, ca să-i extinzi pe ei.
Nu prin sabia lor au moştenit ţara,
    nu braţul lor i-a izbăvit,
ci dreapta Ta, braţul Tău,
    lumina feţei Tale, fiindcă îi iubeai.

Dumnezeule, Tu eşti împăratul meu!
    Porunceşte dar izbăvirea[b] lui Iacov!
Cu Tine ne doborâm duşmanii,
    cu Numele Tău ne călcăm în picioare potrivnicii.
Nu mă încred în arcul meu,
    sabia mea nu mă izbăveşte,
ci Tu ne vei izbăvi de duşmanii noştri,
    iar pe cei ce ne urăsc, Tu îi vei face de ruşine!
Noi în Dumnezeu ne lăudăm mereu,
    Numele Tău îl slăvim pe vecie.Sela
Totuşi, Tu ne-ai respins şi ne-ai umilit,
    nu mai ieşi cu oştile noastre.
10 Tu ai făcut să ne retragem dinaintea duşmanului,
    astfel că cei ce ne urăsc ne jefuiesc.
11 Ne dai ca pe nişte oi la tăiere,
    ne împrăştii printre neamuri.
12 Îţi vinzi poporul pe un preţ de nimic
    şi nu câştigi nimic prin vânzarea lui.

13 Ne faci de batjocura vecinilor noştri,
    de ocara şi de dispreţul celor ce ne înconjoară.
14 Ne faci de pomină printre neamuri,
    pricină de clătinare din cap printre popoare.
15 Toată ziua ocara îmi stă înainte
    şi ruşinea îmi acoperă faţa,
16 la glasul batjocoritorului şi al blasfemiatorului,
    la vederea duşmanului şi a răzbunătorului.

17 Toate acestea au venit asupra noastră, dar[c] noi nu Te-am uitat
    şi nu am încălcat legământul Tău.
18 Inima noastră nu Ţi-a întors spatele
    şi paşii noştri nu s-au îndepărtat de calea Ta.
19 Tu însă ne-ai zdrobit în locul de vânătoare al şacalilor
    şi ne-ai acoperit cu beznă.

20 Dacă am fi uitat Numele Dumnezeului nostru
    şi ne-am fi întins palmele spre vreun dumnezeu străin,
21 n-ar fi descoperit Dumnezeu aceasta?
    Doar El cunoaşte toate tainele inimii.
22 Totuşi, din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua,
    suntem consideraţi ca nişte oi pentru tăiere.

23 Scoală-Te! De ce dormi, Stăpâne?
    Trezeşte-Te, nu ne lepăda pe vecie!
24 De ce Îţi ascunzi faţa,
    de ce ne uiţi umilinţa şi necazul?
25 Sufletul nostru este doborât în ţărână,
    pântecele ne este lipit de pământ!
26 Ridică-Te şi vino în ajutorul nostru!
    Răscumpără-ne, din pricina îndurării Tale!

Notas al pie

  1. Psalmii 44:1 Titlu. Vezi Ps. 32
  2. Psalmii 44:4 TM; LXX, Aquila, Siriacă: regele meu / care porunceşti izbăvirea
  3. Psalmii 44:17 Sau: deşi