New Living Translation

Psalm 43

Psalm 43

Declare me innocent, O God!
    Defend me against these ungodly people.
    Rescue me from these unjust liars.
For you are God, my only safe haven.
    Why have you tossed me aside?
Why must I wander around in grief,
    oppressed by my enemies?
Send out your light and your truth;
    let them guide me.
Let them lead me to your holy mountain,
    to the place where you live.
There I will go to the altar of God,
    to God—the source of all my joy.
I will praise you with my harp,
    O God, my God!

Why am I discouraged?
    Why is my heart so sad?
I will put my hope in God!
    I will praise him again—
    my Savior and my God!

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 43

Psalmul 43

Fă-mi dreptate, Dumnezeule,
    apără-mi pricina în faţa unui neam necredincios!
        Scapă-mă de omul înşelător şi nedrept!
Tu eşti Dumnezeu, eşti adăpostul meu!
    De ce mă alungi?
De ce trebuie să umblu întristat,
    asuprit de duşman?
Trimite-Ţi lumina şi adevărul,
    ca să mă călăuzească,
să mă conducă la muntele Tău cel sfânt
    şi la locuinţa Ta!
Să ajung la altarul lui Dumnezeu,
    la Dumnezeul nespusei mele bucurii!
Te voi lăuda din liră,
    Dumnezeule, Dumnezeul meu!

Suflete al meu, de ce te mâhneşti,
    şi de ce gemi înăuntrul meu?
Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci din nou Îl voi lăuda,
    pe El, Mântuitorul meu şi Dumnezeul meu[a]!

Notas al pie

  1. Psalmii 43:5 Vezi nota de la Ps. 42:5, 6