New Living Translation

Psalm 42

Book two (Psalms 42–72)

Psalm 42

For the choir director: A psalm[a] of the descendants of Korah.

As the deer longs for streams of water,
    so I long for you, O God.
I thirst for God, the living God.
    When can I go and stand before him?
Day and night I have only tears for food,
    while my enemies continually taunt me, saying,
    “Where is this God of yours?”

My heart is breaking
    as I remember how it used to be:
I walked among the crowds of worshipers,
    leading a great procession to the house of God,
singing for joy and giving thanks
    amid the sound of a great celebration!

Why am I discouraged?
    Why is my heart so sad?
I will put my hope in God!
    I will praise him again—
    my Savior and my God!

Now I am deeply discouraged,
    but I will remember you—
even from distant Mount Hermon, the source of the Jordan,
    from the land of Mount Mizar.
I hear the tumult of the raging seas
    as your waves and surging tides sweep over me.
But each day the Lord pours his unfailing love upon me,
    and through each night I sing his songs,
    praying to God who gives me life.

“O God my rock,” I cry,
    “Why have you forgotten me?
Why must I wander around in grief,
    oppressed by my enemies?”
10 Their taunts break my bones.
    They scoff, “Where is this God of yours?”

11 Why am I discouraged?
    Why is my heart so sad?
I will put my hope in God!
    I will praise him again—
    my Savior and my God!

Notas al pie

  1. 42:Title Hebrew maskil. This may be a literary or musical term.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 42

BUKU LACHIWIRI

Masalimo 42–72

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Ndakatulo ya ana a Kora.

1Monga mbawala ipuma wefuwefu kufunafuna mitsinje yamadzi,
    kotero moyo wanga upuma wefuwefu kufunafuna Inu Mulungu.
Moyo wanga uli ndi ludzu lofuna Mulungu, lofuna Mulungu wamoyo.
    Kodi ndipite liti kukakumana ndi Mulungu?
Misozi yanga yakhala chakudya changa
    usana ndi usiku,
pamene anthu akunena kwa ine tsiku lonse kuti,
    “Mulungu wako ali kuti?”
Zinthu izi ndimazikumbukira
    pamene ndikukhuthula moyo wanga:
momwe ndinkapitira ndi gulu lalikulu,
    kutsogolera mayendedwe a ku Nyumba ya Mulungu
ndi mfuwu yachimwemwe ndi mayamiko
    pakati pa anthu a pa chikondwerero.

Nʼchifukwa chiyani uli ndi chisoni, iwe moyo wanga?
    Nʼchifukwa chiyani wakhumudwa iwe mʼkati mwanga?
Yembekezera Mulungu,
    pakuti ndidzamulambirabe,
Mpulumutsi wanga ndi     Mulungu wanga.

Moyo wanga uli ndi chisoni mʼkati mwanga
    kotero ndidzakumbukira Inu
kuchokera ku dziko la Yorodani,
    ku mitunda ya Herimoni kuchokera ku phiri la Mizara.
Madzi akuya akuyitana madzi akuya
    mu mkokomo wa mathithi anu;
mafunde anu onse obwera mwamphamvu
    andimiza.

Koma usana Yehova amalamulira chikondi chake,
    nthawi ya usiku nyimbo yake ili nane;
    pemphero kwa Mulungu wa moyo wanga.

Ine ndikuti kwa Mulungu Thanthwe langa,
    “Nʼchifukwa chiyani mwandiyiwala?
Nʼchifukwa chiyani ndiyenera kuyenda ndikulira,
    woponderezedwa ndi mdani?”
10 Mafupa anga ali ndi ululu wakufa nawo
    pamene adani anga akundinyoza,
tsiku lonse akunena kuti,
    “Mulungu wako ali kuti?”

11 Bwanji ukumva chisoni,
    iwe mtima wanga?
Chifukwa chiyani ukuvutika chonchi mʼkati mwanga?
    Khulupirira Mulungu, pakuti ndidzamutamandanso,
    Iye amene ali thandizo langa ndi Mulungu wanga.