New Living Translation

Psalm 36

Psalm 36

For the choir director: A psalm of David, the servant of the Lord.

Sin whispers to the wicked, deep within their hearts.[a]
    They have no fear of God at all.
In their blind conceit,
    they cannot see how wicked they really are.
Everything they say is crooked and deceitful.
    They refuse to act wisely or do good.
They lie awake at night, hatching sinful plots.
    Their actions are never good.
    They make no attempt to turn from evil.

Your unfailing love, O Lord, is as vast as the heavens;
    your faithfulness reaches beyond the clouds.
Your righteousness is like the mighty mountains,
    your justice like the ocean depths.
You care for people and animals alike, O Lord.
    How precious is your unfailing love, O God!
All humanity finds shelter
    in the shadow of your wings.
You feed them from the abundance of your own house,
    letting them drink from your river of delights.
For you are the fountain of life,
    the light by which we see.

10 Pour out your unfailing love on those who love you;
    give justice to those with honest hearts.
11 Don’t let the proud trample me
    or the wicked push me around.
12 Look! Those who do evil have fallen!
    They are thrown down, never to rise again.

Notas al pie

  1. 36:1 As in some Hebrew manuscripts and Syriac version, which read in his heart. Masoretic Text reads in my heart.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 36

Psalm 36

Guds trofasthet, rättvisa och kärlek i motsats till människors synd och ondska

1För körledaren. Av Herrens tjänare David.

2I mitt innersta hör jag synden viska till den gudlöse,

i hans ögon finns ingen gudsfruktan.[a]

3Han inbillar sig att den orätt han gjort aldrig upptäcks,

att den aldrig blir förhatlig.[b]

4Men allt han säger är orätt och svek.

Han gör inte längre det som är förståndigt och gott.

5Till och med på sin bädd smider han onda planer,

han har hängett sig åt en väg som inte är god,

han skyr inget ont.

6Herre, till himlen når din nåd,

din trofasthet upp till skyarna.

7Din rättfärdighet är som väldiga berg,

din rättvisa som det stora djupet.

Både människor och djur räddar du, Herre.

8Hur dyrbar är inte din nåd, Gud!

Människobarnen har sin tillflykt under dina vingars skugga.

9De får njuta av överflödet i ditt hus,

du låter dem dricka ur dina glädjeströmmar.

10Hos dig är livets källa,

i ditt ljus ser vi ljuset.

11Låt din nåd förbli hos dem som känner dig,

din rättfärdighet i uppriktiga hjärtan.

12Låt inte de stolta få trampa på mig,

och låt inte de onda driva bort mig.

13Där ligger de, de som gör orätt,

de har kastats ner

och kommer aldrig mer att resa sig.

Notas al pie

  1. 36:2 Grundtextens innebörd är osäker.
  2. 36:3 Grundtextens exakta innebörd är osäker.