New Living Translation

Psalm 35

Psalm 35

A psalm of David.

O Lord, oppose those who oppose me.
    Fight those who fight against me.
Put on your armor, and take up your shield.
    Prepare for battle, and come to my aid.
Lift up your spear and javelin
    against those who pursue me.
Let me hear you say,
    “I will give you victory!”
Bring shame and disgrace on those trying to kill me;
    turn them back and humiliate those who want to harm me.
Blow them away like chaff in the wind—
    a wind sent by the angel of the Lord.
Make their path dark and slippery,
    with the angel of the Lord pursuing them.
I did them no wrong, but they laid a trap for me.
    I did them no wrong, but they dug a pit to catch me.
So let sudden ruin come upon them!
    Let them be caught in the trap they set for me!
    Let them be destroyed in the pit they dug for me.

Then I will rejoice in the Lord.
    I will be glad because he rescues me.
10 With every bone in my body I will praise him:
    Lord, who can compare with you?
Who else rescues the helpless from the strong?
    Who else protects the helpless and poor from those who rob them?”

11 Malicious witnesses testify against me.
    They accuse me of crimes I know nothing about.
12 They repay me evil for good.
    I am sick with despair.
13 Yet when they were ill, I grieved for them.
    I denied myself by fasting for them,
    but my prayers returned unanswered.
14 I was sad, as though they were my friends or family,
    as if I were grieving for my own mother.
15 But they are glad now that I am in trouble;
    they gleefully join together against me.
I am attacked by people I don’t even know;
    they slander me constantly.
16 They mock me and call me names;
    they snarl at me.

17 How long, O Lord, will you look on and do nothing?
    Rescue me from their fierce attacks.
    Protect my life from these lions!
18 Then I will thank you in front of the great assembly.
    I will praise you before all the people.
19 Don’t let my treacherous enemies rejoice over my defeat.
    Don’t let those who hate me without cause gloat over my sorrow.
20 They don’t talk of peace;
    they plot against innocent people who mind their own business.
21 They shout, “Aha! Aha!
    With our own eyes we saw him do it!”

22 O Lord, you know all about this.
    Do not stay silent.
    Do not abandon me now, O Lord.
23 Wake up! Rise to my defense!
    Take up my case, my God and my Lord.
24 Declare me not guilty, O Lord my God, for you give justice.
    Don’t let my enemies laugh about me in my troubles.
25 Don’t let them say, “Look, we got what we wanted!
    Now we will eat him alive!”

26 May those who rejoice at my troubles
    be humiliated and disgraced.
May those who triumph over me
    be covered with shame and dishonor.
27 But give great joy to those who came to my defense.
    Let them continually say, “Great is the Lord,
    who delights in blessing his servant with peace!”
28 Then I will proclaim your justice,
    and I will praise you all day long.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 35

Hjælp under falsk anklage

1En sang af David.

Herre, kæmp mod dem, der bekæmper mig.
    Gå i krig mod dem, som angriber mig.
Tag din rustning på, grib dit skjold,
    gør klar til kamp mod mine fjender.
Kast dit spyd og brug din lanse
    mod dem, der forfølger mig.
        Lov mig, at du vil redde mig.
Bring skam over dem,
    der ønsker at slå mig ihjel.
Forvir dem, så de må vende om,
    og deres onde planer mislykkes.
Blæs dem væk som avner for vinden,
    lad din mægtige engel drive dem bort.
Gør deres vej mørk og glat,
    lad din engel forfølge dem.

Uden grund har de sat fælder for mig,
    gravet en faldgrube på min vej.
Men pludselig kommer ulykken over dem,
    de bliver fanget i deres egen fælde,
        de styrter selv i faldgruben.

Så vil jeg glæde mig over dig, Herre,
    jeg vil fryde mig over din frelse.
10 Fra mit hjertes dyb vil jeg råbe:
    Herre, ingen kan sammenlignes med dig.
Du, som redder de svage fra deres undertrykkere,
    frelser de værgeløse fra røveres overgreb.

11 Falske vidner stod frem imod mig,
    anklagede mig for noget, jeg ikke havde gjort.
12 De gengældte godt med ondt
    og gjorde mig helt fortvivlet.
13 Dengang de var syge, sørgede jeg,
    klædte mig i sæk og aske,
bad med bøjet hoved
    og fastede inderligt for dem.
14 Jeg følte det, som var det min egen familie,
    jeg sørgede for dem, som var det min mor.
15 Men da jeg selv kom ud i problemer,
    blev de glade og samlede sig imod mig.
De angreb mig uden varsel,
    bagtalte mig dagen lang.

16 Da jeg snublede, gjorde de nar ad mig.
    De viste tænder som glubske løver.

17 Herre, hvor længe vil du bare se på?
    Grib dog ind og frels mig fra de løver.
        Red mit liv fra de rasende bæster.
18 Så vil jeg offentligt give dig ære,
    prise dig blandt alt dit folk.

19 De blev mine fjender uden årsag.
    Lad dem ikke sejre over mig.
De hadede mig uden grund.
    Lad dem ikke udføre deres onde planer.
20 De ønsker ikke at skabe fred,
    men planlægger ondt mod uskyldige folk.
21 De råber deres anklager imod mig:
    „Ha!” siger de. „Vi så det selv!”

22 Herre, du har set det hele. Vær ikke tavs.
    Lad mig ikke i stikken nu.
23 Grib ind, Herre, og skaf mig ret.
    Min Herre og Gud, før min sag.
24 Erklær mig skyldfri, for du er retfærdig.
    Lad dem ikke sejre over mig.
25 Lad dem ikke sige: „Ha! Det gik, som vi havde håbet!”
    Lad dem ikke tænke: „Nu er det ude med ham!”
26 Gør dem alle skamfulde,
    alle, der fryder sig over min ulykke.
Lad dem, der gør nar ad mig,
    selv blive gjort til grin.
27 Men lad dem, som ønsker mig det godt,
    juble af glæde og sige:
„Lovet være Herren,
    for han hjælper sine tjenere.”
28 Så vil jeg altid mindes din godhed.
    Ja, jeg vil prise dig dagen lang.