New Living Translation

Psalm 3

Psalm 3

A psalm of David, regarding the time David fled from his son Absalom.

O Lord, I have so many enemies;
    so many are against me.
So many are saying,
    “God will never rescue him!” Interlude[a]

But you, O Lord, are a shield around me;
    you are my glory, the one who holds my head high.
I cried out to the Lord,
    and he answered me from his holy mountain. Interlude

I lay down and slept,
    yet I woke up in safety,
    for the Lord was watching over me.
I am not afraid of ten thousand enemies
    who surround me on every side.

Arise, O Lord!
    Rescue me, my God!
Slap all my enemies in the face!
    Shatter the teeth of the wicked!
Victory comes from you, O Lord.
    May you bless your people. Interlude

Notas al pie

  1. 3:2 Hebrew Selah. The meaning of this word is uncertain, though it is probably a musical or literary term. It is rendered Interlude throughout the Psalms.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 3

Salimo la Davide. Atathawa mwana wake Abisalomu.

1Inu Yehova, achulukadi adani anga!
    Achulukadi amene andiwukira!
Ambiri akunena za ine kuti,
    “Mulungu sadzamupulumutsa.”
            Sela

Koma Inu Yehova, ndinu chishango chonditeteza,
    Inu mwandiveka ulemerero ndipo mwanditukula.
Kwa Yehova, Ine ndilira mofuwula
    ndipo Iye amandiyankha kuchokera ku phiri lake loyera.
            Sela

Ine ndimagona ndi kupeza tulo;
    ndimadzukanso chifukwa Yehova amandichirikiza.
Sindidzaopa adani anga osawerengeka amene
    abwera kulimbana nane kuchokera ku madera onse.

Dzukani, Inu Yehova!
    Pulumutseni, Inu Mulungu wanga.
Akantheni adani anga onse pa msagwada;
    gululani mano a anthu oyipa.

Chipulumutso chimachokera kwa Yehova.
    Madalitso akhale pa anthu anu.
            Sela