New Living Translation

Psalm 28

Psalm 28

A psalm of David.

I pray to you, O Lord, my rock.
    Do not turn a deaf ear to me.
For if you are silent,
    I might as well give up and die.
Listen to my prayer for mercy
    as I cry out to you for help,
    as I lift my hands toward your holy sanctuary.

Do not drag me away with the wicked—
    with those who do evil—
those who speak friendly words to their neighbors
    while planning evil in their hearts.
Give them the punishment they so richly deserve!
    Measure it out in proportion to their wickedness.
Pay them back for all their evil deeds!
    Give them a taste of what they have done to others.
They care nothing for what the Lord has done
    or for what his hands have made.
So he will tear them down,
    and they will never be rebuilt!

Praise the Lord!
    For he has heard my cry for mercy.
The Lord is my strength and shield.
    I trust him with all my heart.
He helps me, and my heart is filled with joy.
    I burst out in songs of thanksgiving.

The Lord gives his people strength.
    He is a safe fortress for his anointed king.
Save your people!
    Bless Israel, your special possession.[a]
Lead them like a shepherd,
    and carry them in your arms forever.

Notas al pie

  1. 28:9 Hebrew Bless your inheritance.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 28

Psalmul 28

Al lui David

Doamne, către Tine strig!
    Stânca mea, nu rămâne surd la strigătul meu,
ca nu cumva, tăcând faţă de mine,
    să mă asemăn cu cei care se coboară în groapă!
Ascultă glasul rugilor mele,
    atunci când strig către Tine după ajutor,
atunci când îmi ridic mâinile
    spre Locul Tău Preasfânt!

Nu mă condamna împreună cu cei răi,
    împreună cu răufăcătorii,
cu cei ce vorbesc de pace semenului lor,
    dar în inima lor este numai răutate.
Răsplăteşte-le după faptele lor,
    după răutatea lucrărilor lor;
după faptele mâinilor lor să le răsplăteşti!
    Întoarce asupra lor răsplata cuvenită!
Pentru că ei nu iau aminte la lucrările Domnului
    şi la faptele mâinilor Lui,
El îi va dărâma
    şi nu îi va mai zidi la loc!

Binecuvântat să fie Domnul,
    căci El a ascultat glasul rugilor mele!
Domnul este tăria mea şi scutul meu!
    În El mi se încrede inima, şi sunt ajutat.
De aceea inima mea chiuie de bucurie
    şi-I aduc mulţumiri prin cântecele mele!

Domnul este tăria poporului Său!
    El este fortăreaţă izbăvitoare pentru unsul Său.
Mântuieşte-Ţi poporul!
    Binecuvântează-Ţi moştenirea!
        Păstoreşte-i şi sprijină-i pe vecie!