New Living Translation

Psalm 27

Psalm 27

A psalm of David.

The Lord is my light and my salvation—
    so why should I be afraid?
The Lord is my fortress, protecting me from danger,
    so why should I tremble?
When evil people come to devour me,
    when my enemies and foes attack me,
    they will stumble and fall.
Though a mighty army surrounds me,
    my heart will not be afraid.
Even if I am attacked,
    I will remain confident.

The one thing I ask of the Lord
    the thing I seek most—
is to live in the house of the Lord all the days of my life,
    delighting in the Lord’s perfections
    and meditating in his Temple.
For he will conceal me there when troubles come;
    he will hide me in his sanctuary.
    He will place me out of reach on a high rock.
Then I will hold my head high
    above my enemies who surround me.
At his sanctuary I will offer sacrifices with shouts of joy,
    singing and praising the Lord with music.

Hear me as I pray, O Lord.
    Be merciful and answer me!
My heart has heard you say, “Come and talk with me.”
    And my heart responds, “Lord, I am coming.”
Do not turn your back on me.
    Do not reject your servant in anger.
    You have always been my helper.
Don’t leave me now; don’t abandon me,
    O God of my salvation!
10 Even if my father and mother abandon me,
    the Lord will hold me close.

11 Teach me how to live, O Lord.
    Lead me along the right path,
    for my enemies are waiting for me.
12 Do not let me fall into their hands.
    For they accuse me of things I’ve never done;
    with every breath they threaten me with violence.
13 Yet I am confident I will see the Lord’s goodness
    while I am here in the land of the living.

14 Wait patiently for the Lord.
    Be brave and courageous.
    Yes, wait patiently for the Lord.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 27

Psalmul 27

Al lui David

Domnul este lumina şi mântuirea mea;
    de cine să mă tem?
Domnul este refugiul vieţii mele;
    de cine să-mi fie frică?

Când se apropie răufăcătorii de mine
    ca să-mi devoreze carnea,
tocmai ei, asupritorii şi duşmanii mei,
    se poticnesc şi cad.
Chiar dacă ar înainta o oştire împotriva mea,
    inima mea tot nu s-ar teme;
chiar dacă s-ar porni război împotriva mea,
    chiar şi atunci aş fi încrezător.

Un singur lucru cer de la Domnul
    şi-l caut cu stăruinţă:
să locuiesc în Casa Domnului
    în toate zilele vieţii mele,
ca să privesc frumuseţea Domnului
    şi să-L caut în Templul Lui,
căci El mă va tăinui în Coliba Sa
    în ziua cea rea,
mă va ascunde în locul tainic al Cortului Său
    şi mă va înălţa pe o stâncă.
Deja mi se înalţă capul
    deasupra duşmanilor care mă împresoară;
de aceea voi aduce la Cortul Lui jertfe în sunet de trâmbiţă,
    voi cânta şi Îl voi lăuda pe Domnul.

Doamne, ascultă-mi glasul când Te chem,
    îndură-te de mine şi răspunde-mi!
Inima îmi spune din partea Ta:
    „Caută faţa Mea!“[a]
Doamne, faţa Ta o caut!
    Nu-Ţi ascunde faţa de mine,
nu îndepărta cu mânie pe robul Tău!
    Tu eşti ajutorul meu!
Nu mă da uitării şi nu mă părăsi,
    Dumnezeul mântuirii mele!
10 Chiar dacă tatăl meu şi mama mea m-ar părăsi,
    Domnul m-ar primi.[b]
11 Doamne, învaţă-mă calea Ta,
    condu-mă pe cărarea cea netedă,
        din pricina duşmanilor mei!
12 Nu-mi da sufletul pe mâna vrăjmaşilor mei,
    căci împotriva mea se ridică nişte martori mincinoşi
        care suflă numai violenţă.

13 Eu încă mai cred un lucru:
    că voi vedea bunătatea Domnului
        pe pământul celor vii!
14 Nădăjduieşte în Domnul!
    Fii tare şi încurajează-ţi inima!
        Nădăjduieşte în Domnul!

Notas al pie

  1. Psalmii 27:8 Sau: Ţie, inima mea, el îţi spune: / „Caută faţa Mea!“
  2. Psalmii 27:10 Sau: deşi tatăl meu şi mama mea m-au abandonat, / Domnul mă primeşte.