New Living Translation

Psalm 26

Psalm 26

A psalm of David.

Declare me innocent, O Lord,
    for I have acted with integrity;
    I have trusted in the Lord without wavering.
Put me on trial, Lord, and cross-examine me.
    Test my motives and my heart.
For I am always aware of your unfailing love,
    and I have lived according to your truth.
I do not spend time with liars
    or go along with hypocrites.
I hate the gatherings of those who do evil,
    and I refuse to join in with the wicked.
I wash my hands to declare my innocence.
    I come to your altar, O Lord,
singing a song of thanksgiving
    and telling of all your wonders.
I love your sanctuary, Lord,
    the place where your glorious presence dwells.

Don’t let me suffer the fate of sinners.
    Don’t condemn me along with murderers.
10 Their hands are dirty with evil schemes,
    and they constantly take bribes.
11 But I am not like that; I live with integrity.
    So redeem me and show me mercy.
12 Now I stand on solid ground,
    and I will publicly praise the Lord.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 26

Psalmul 26

Al lui David

Doamne, dezvinovăţeşte-mă,
    căci umblu în integritate!
Mă încred în Domnul
    fără şovăire.
Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă,
    curăţeşte-mi adâncul fiinţei şi inima!
Îndurarea Ta este mereu înaintea ochilor mei
    şi umblu neîncetat în adevărul Tău.
Nu mă aşez laolaltă cu bărbaţii înşelători,
    şi nu mă întovărăşesc cu cei vicleni.
Urăsc adunarea răufăcătorilor
    şi nu mă aşez laolaltă cu cei răi.
Îmi spăl mâinile în nevinovăţie
    şi aşa înconjor altarul Tău, Doamne,
ca să fac să răsune mulţumirea
    şi să povestesc toate minunile Tale.
Doamne, eu iubesc Casa în care locuieşti
    şi locul unde sălăşluieşte slava Ta!

Nu-mi lua sufletul împreună cu cei păcătoşi,
    nici viaţa – împreună cu vărsătorii de sânge,
10 pe ale căror mâini este nelegiuire
    şi a căror dreaptă este plină de mită.
11 Cât despre mine, eu umblu în integritate!
    Izbăveşte-mă şi îndură-te de mine!
12 Piciorul meu stă pe loc drept.
    Voi binecuvânta pe Domnul în adunări!