New Living Translation

Psalm 21

Psalm 21

For the choir director: A psalm of David.

How the king rejoices in your strength, O Lord!
    He shouts with joy because you give him victory.
For you have given him his heart’s desire;
    you have withheld nothing he requested. Interlude

You welcomed him back with success and prosperity.
    You placed a crown of finest gold on his head.
He asked you to preserve his life,
    and you granted his request.
    The days of his life stretch on forever.
Your victory brings him great honor,
    and you have clothed him with splendor and majesty.
You have endowed him with eternal blessings
    and given him the joy of your presence.
For the king trusts in the Lord.
    The unfailing love of the Most High will keep him from stumbling.

You will capture all your enemies.
    Your strong right hand will seize all who hate you.
You will throw them in a flaming furnace
    when you appear.
The Lord will consume them in his anger;
    fire will devour them.
10 You will wipe their children from the face of the earth;
    they will never have descendants.
11 Although they plot against you,
    their evil schemes will never succeed.
12 For they will turn and run
    when they see your arrows aimed at them.
13 Rise up, O Lord, in all your power.
    With music and singing we celebrate your mighty acts.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 21

Psalmul 21

Pentru dirijor. Un psalm al lui David.

Doamne, regele se bucură de tăria pe care o dai Tu.
    Şi cât de mult se veseleşte de izbăvirea Ta!
Tu ai împlinit dorinţa inimii lui
    şi n-ai respins cererea buzelor lui!Sela
Căci l-ai întâmpinat cu binecuvântări plăcute,
    i-ai pus pe cap coroană de aur curat.
Ţi-a cerut viaţă şi i-ai dat-o;
    i-ai dat multe zile pentru veci de veci.
Mare este slava lui datorită izbăvirii Tale!
    Splendoare şi măreţie ai pus peste el!
Tu i-ai dat binecuvântări veşnice
    şi l-ai umplut cu bucuria prezenţei Tale.
Căci regele se încrede în Domnul,
    iar prin îndurarea Celui Preaînalt, el nu se va clătina.

Mâna Ta îi va ajunge pe toţi duşmanii Tăi,
    dreapta Ta îi va ajunge pe cei ce Te urăsc.
În ziua arătării Tale
    îi vei face ca un cuptor aprins.
În mânia Lui, Domnul îi va înghiţi
    şi-i va mistui focul!
10 Le vei nimici odraslele de pe pământ
    şi urmaşii dintre fiii oamenilor,
11 căci Ţi s-au împotrivit cu răutate!
    Au urzit intrigi, dar nu vor reuşi!
12 Îi vei pune să dea bir cu fugiţii
    când Îţi vei încorda arcul împotriva lor.

13 Ridică-Te, Doamne, în tăria Ta,
    ca noi să cântăm şi să lăudăm puterea Ta!