New Living Translation

Psalm 20

Psalm 20

For the choir director: A psalm of David.

In times of trouble, may the Lord answer your cry.
    May the name of the God of Jacob keep you safe from all harm.
May he send you help from his sanctuary
    and strengthen you from Jerusalem.[a]
May he remember all your gifts
    and look favorably on your burnt offerings. Interlude

May he grant your heart’s desires
    and make all your plans succeed.
May we shout for joy when we hear of your victory
    and raise a victory banner in the name of our God.
May the Lord answer all your prayers.

Now I know that the Lord rescues his anointed king.
    He will answer him from his holy heaven
    and rescue him by his great power.
Some nations boast of their chariots and horses,
    but we boast in the name of the Lord our God.
Those nations will fall down and collapse,
    but we will rise up and stand firm.

Give victory to our king, O Lord!
    Answer our cry for help.

Notas al pie

  1. 20:2 Hebrew Zion.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 20

Psalmul 20

Pentru dirijor. Un psalm al lui David.

Să-ţi răspundă Domnul în ziua necazului,
    să te ocrotească Numele Dumnezeului lui Iacov!
Să-ţi trimită ajutor din Lăcaşul cel sfânt
    şi să te sprijine din Sion!
Să-Şi amintească de toate darurile tale de mâncare,
    şi să primească toate arderile tale de tot!Sela
Să-ţi dea după plăcerea inimii tale
    şi să-ţi împlinească toate planurile!

Atunci vom striga de bucurie datorită biruinţei tale
    şi vom flutura steagul în Numele Dumnezeului nostru.
        Domnul să-ţi împlinească toate planurile!

Acum eu ştiu că Domnul îl izbăveşte pe unsul Său;
    El îi va răspunde din cerul Său cel sfânt,
        prin isprăvile de mântuire ale dreptei Sale.
Unii se bizuie pe care, alţii pe cai,
    dar noi ne bizuim pe Numele Dumnezeului nostru.
Ei se îndoaie şi cad,
    dar noi ne ridicăm şi stăm în picioare!

Doamne, izbăveşte-l pe rege!
    Răspunde-ne[a] când Te chemăm!

Notas al pie

  1. Psalmii 20:9 Sau: O, Doamne, izbăveşte! / O, Împărate, răspunde-ne