New Living Translation

Psalm 20

Psalm 20

For the choir director: A psalm of David.

In times of trouble, may the Lord answer your cry.
    May the name of the God of Jacob keep you safe from all harm.
May he send you help from his sanctuary
    and strengthen you from Jerusalem.[a]
May he remember all your gifts
    and look favorably on your burnt offerings. Interlude

May he grant your heart’s desires
    and make all your plans succeed.
May we shout for joy when we hear of your victory
    and raise a victory banner in the name of our God.
May the Lord answer all your prayers.

Now I know that the Lord rescues his anointed king.
    He will answer him from his holy heaven
    and rescue him by his great power.
Some nations boast of their chariots and horses,
    but we boast in the name of the Lord our God.
Those nations will fall down and collapse,
    but we will rise up and stand firm.

Give victory to our king, O Lord!
    Answer our cry for help.

Notas al pie

  1. 20:2 Hebrew Zion.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 20

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Yehova akuyankhe pamene uli pa msautso;
    dzina la Mulungu wa Yakobo likuteteze.
Iye atumize thandizo kuchokera ku malo ake opatulika;
    akugwirizize kuchokera ku Ziyoni.
Iye akumbukire nsembe zako zonse
    ndipo alandire nsembe zako zopsereza.
            Sela
Akupatse chokhumba cha mtima wako
    ndipo akuthandize kuti zonse wakonza zichitike.
Ife tidzafuwula ndi chimwemwe pamene iwe wapambana
    ndipo tidzanyamula mbendera zathu mʼdzina la Mulungu wathu,
Yehova ayankhe zopempha zako zonse.

Tsopano ndadziwa kuti Yehova amapulumutsa wodzozedwa wake;
    Iye amamuyankha kuchokera kumwamba ku malo ake opatulika
    ndi mphamvu yopulumutsa ya dzanja lake lamanja.
Ena amadalira magaleta ndipo ena akavalo
    koma ife tidzadalira dzina la Yehova Mulungu wathu.
Iwo amagonjetsedwa ndi kugwa,
    koma ife timadzuka ndi kuyima chilili.

Inu Yehova, pulumutsani mfumu!
    Tiyankheni pamene tikuyitanani!