New Living Translation

Psalm 18

Psalm 18

For the choir director: A psalm of David, the servant of the Lord. He sang this song to the Lord on the day the Lord rescued him from all his enemies and from Saul. He sang:

I love you, Lord;
    you are my strength.
The Lord is my rock, my fortress, and my savior;
    my God is my rock, in whom I find protection.
He is my shield, the power that saves me,
    and my place of safety.
I called on the Lord, who is worthy of praise,
    and he saved me from my enemies.

The ropes of death entangled me;
    floods of destruction swept over me.
The grave[a] wrapped its ropes around me;
    death laid a trap in my path.
But in my distress I cried out to the Lord;
    yes, I prayed to my God for help.
He heard me from his sanctuary;
    my cry to him reached his ears.

Then the earth quaked and trembled.
    The foundations of the mountains shook;
    they quaked because of his anger.
Smoke poured from his nostrils;
    fierce flames leaped from his mouth.
    Glowing coals blazed forth from him.
He opened the heavens and came down;
    dark storm clouds were beneath his feet.
10 Mounted on a mighty angelic being,[b] he flew,
    soaring on the wings of the wind.
11 He shrouded himself in darkness,
    veiling his approach with dark rain clouds.
12 Thick clouds shielded the brightness around him
    and rained down hail and burning coals.[c]
13 The Lord thundered from heaven;
    the voice of the Most High resounded
    amid the hail and burning coals.
14 He shot his arrows and scattered his enemies;
    great bolts of lightning flashed, and they were confused.
15 Then at your command, O Lord,
    at the blast of your breath,
the bottom of the sea could be seen,
    and the foundations of the earth were laid bare.

16 He reached down from heaven and rescued me;
    he drew me out of deep waters.
17 He rescued me from my powerful enemies,
    from those who hated me and were too strong for me.
18 They attacked me at a moment when I was in distress,
    but the Lord supported me.
19 He led me to a place of safety;
    he rescued me because he delights in me.
20 The Lord rewarded me for doing right;
    he restored me because of my innocence.
21 For I have kept the ways of the Lord;
    I have not turned from my God to follow evil.
22 I have followed all his regulations;
    I have never abandoned his decrees.
23 I am blameless before God;
    I have kept myself from sin.
24 The Lord rewarded me for doing right.
    He has seen my innocence.

25 To the faithful you show yourself faithful;
    to those with integrity you show integrity.
26 To the pure you show yourself pure,
    but to the crooked you show yourself shrewd.
27 You rescue the humble,
    but you humiliate the proud.
28 You light a lamp for me.
    The Lord, my God, lights up my darkness.
29 In your strength I can crush an army;
    with my God I can scale any wall.

30 God’s way is perfect.
    All the Lord’s promises prove true.
    He is a shield for all who look to him for protection.
31 For who is God except the Lord?
    Who but our God is a solid rock?
32 God arms me with strength,
    and he makes my way perfect.
33 He makes me as surefooted as a deer,
    enabling me to stand on mountain heights.
34 He trains my hands for battle;
    he strengthens my arm to draw a bronze bow.
35 You have given me your shield of victory.
    Your right hand supports me;
    your help[d] has made me great.
36 You have made a wide path for my feet
    to keep them from slipping.

37 I chased my enemies and caught them;
    I did not stop until they were conquered.
38 I struck them down so they could not get up;
    they fell beneath my feet.
39 You have armed me with strength for the battle;
    you have subdued my enemies under my feet.
40 You placed my foot on their necks.
    I have destroyed all who hated me.
41 They called for help, but no one came to their rescue.
    They even cried to the Lord, but he refused to answer.
42 I ground them as fine as dust in the wind.
    I swept them into the gutter like dirt.
43 You gave me victory over my accusers.
    You appointed me ruler over nations;
    people I don’t even know now serve me.
44 As soon as they hear of me, they submit;
    foreign nations cringe before me.
45 They all lose their courage
    and come trembling from their strongholds.

46 The Lord lives! Praise to my Rock!
    May the God of my salvation be exalted!
47 He is the God who pays back those who harm me;
    he subdues the nations under me
48     and rescues me from my enemies.
You hold me safe beyond the reach of my enemies;
    you save me from violent opponents.
49 For this, O Lord, I will praise you among the nations;
    I will sing praises to your name.
50 You give great victories to your king;
    you show unfailing love to your anointed,
    to David and all his descendants forever.

Notas al pie

  1. 18:5 Hebrew Sheol.
  2. 18:10 Hebrew a cherub.
  3. 18:12 Or and lightning bolts; also in 18:13.
  4. 18:35 Hebrew your humility; compare 2 Sam 22:36.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 18

Psalmul 18

Pentru dirijor. Al lui David, robul Domnului. David I-a dedicat Domnului cuvintele acestui cântec în ziua în care l-a eliberat din mâna tuturor duşmanilor lui şi din mâna lui Saul. El a zis:

Te iubesc, Doamne, Tăria mea!

    Domnul este stânca mea, fortăreaţa mea şi izbăvitorul meu!
Dumnezeul meu este stânca mea în Care mă adăpostesc,
    scutul meu, cornul[a] mântuirii mele, întăritura mea!
Eu Îl chem în ajutor pe Domnul, Care este vrednic de laudă,
    şi sunt izbăvit de duşmanii mei.

Mă înfăşuraseră legăturile morţii,
    mă copleşiseră şuvoaiele nimicirii.
Legăturile Locuinţei Morţilor mă împresuraseră,
    mă prinseseră laţurile morţii.
Dar în necazul meu L-am chemat pe Domnul,
    am strigat către Dumnezeul meu.
El a ascultat glasul meu din Templul Său cel Sfânt
    şi strigătul meu a ajuns înaintea Lui, până la urechile Sale.

Atunci s-a zguduit şi s-a cutremurat pământul,
    temeliile munţilor s-au zdruncinat,
        s-au clătinat, pentru că El se mâniase.
Ţâşnea fum din nările Lui
    şi foc mistuitor din gura Lui,
        cărbuni aprinşi ieşeau din ea.
A aplecat cerurile şi a coborât;
    nori negri erau sub picioarele Lui.
10 Călărea pe un heruvim, zbura,
    plutea pe aripile vântului.
11 Întunericul Şi-l aşternuse drept învelitoare, iar împrejurul Lui, drept acoperământ,
    erau ape întunecoase şi nori deşi.
12 Din strălucirea care se oglindea înaintea Sa, prin norii Lui,
    ieşea grindină şi cărbuni aprinşi.
13 Domnul a tunat din ceruri,
    Cel Preaînalt Şi-a făcut auzit glasul,
        răspândind grindină şi cărbuni aprinşi[b].
14 Şi-a aruncat săgeţile, risipindu-i pe duşmani;
    a trimis fulgerele şi i-a pus pe fugă.
15 La mustrarea Ta, Doamne,
    la suflarea nărilor Tale,
s-au văzut albiile apelor
    şi s-au descoperit temeliile lumii.

16 El S-a întins din înălţime şi m-a apucat,
    m-a scos din apele cele mari,
17 m-a izbăvit de duşmanul meu cel puternic
    şi de vrăjmaşii mei, căci erau mai tari decât mine.
18 Ei m-au înfruntat în ziua necazului meu,
    dar Domnul mi-a fost sprijin.
19 El m-a scos la loc larg,
    m-a izbăvit, pentru că El Îşi găseşte plăcerea în mine.

20 Domnul mi-a răsplătit după dreptatea mea,
    mi-a făcut după curăţia mâinilor mele,
21 căci am păzit căile Domnului
    şi nu m-am făcut vinovat faţă de Dumnezeul meu.
22 Toate judecăţile Lui sunt înaintea mea
    şi nu am îndepărtat hotărârile Lui de la mine.
23 Am fost integru înaintea Lui
    şi m-am păzit de nelegiuire.
24 Domnul mi-a răsplătit după dreptatea mea,
    după curăţia mâinilor mele înaintea ochilor Săi.

25 Cu cel credincios Tu Te arăţi credincios,
    cu cel drept Tu Te arăţi drept,
26 cu cel integru Tu Te arăţi integru,
    dar cu cel înşelător Tu Te porţi după înşelăciunea lui.
27 Tu mântuieşti poporul smerit,
    dar smereşti pe cel cu ochii trufaşi.
28 Tu îmi aprinzi candela, Doamne!
    Dumnezeul meu îmi luminează întunericul!
29 Cu Tine mă năpustesc asupra năvălitorilor!
    Cu Dumnezeul meu sar peste zidul întărit!

30 Cât despre Dumnezeu, calea Lui este desăvârşită,
    cuvintele[c] Domnului sunt încercate;
        El este un scut pentru toţi cei ce se se adăpostesc în El.
31 Cine este Dumnezeu în afară de Domnul?
    Cine este Stâncă în afară de Dumnezeul nostru?
32 Dumnezeu este Cel Ce m-a încins cu tărie
    şi mi-a făcut desăvârşită calea.
33 El mi-a făcut picioarele ca ale ciutelor
    şi m-a aşezat pe înălţimi.
34 Îmi deprinde mâinile pentru luptă,
    astfel încât braţele mele întind arcul de aramă.
35 Tu îmi dai scutul mântuirii Tale,
    dreapta Ta mă sprijină,
        ajutorul[d] Tău mă face mare.
36 Tu-mi lărgeşti calea sub paşii mei,
    ca să nu-mi alunece picioarele[e].

37 Îmi urmăresc duşmanii şi-i ajung;
    nu mă întorc până nu-i prăpădesc.
38 Îi zdrobesc, de nu mai sunt în stare să se ridice;
    ei cad sub picioarele mele.
39 Tu mă încingi cu tărie pentru luptă
    şi-i smereşti pe vrăjmaşii mei sub picioarele mele.
40 Tu faci ca duşmanii mei să fugă dinaintea mea
    şi eu îi nimicesc pe cei ce mă urăsc.
41 Ei strigă după ajutor, dar nimeni nu-i izbăveşte;
    strigă către Domnul, dar El nu le răspunde.
42 Îi pisez făcându-i ca praful în bătaia vântului;
    îi calc ca pe noroiul de pe uliţe.

43 Tu mă scapi de învinuirile poporului,
    mă pui drept căpetenie a neamurilor;
        un popor pe care nu-l cunosc îmi slujeşte.
44 Fiii străinului dau înapoi în faţa mea;
    de îndată ce mă aud, mă ascultă.
45 Fiii străinului îngălbenesc
    şi ies tremurând din fortăreţele lor.

46 Domnul este viu!
    Binecuvântată să fie Stânca mea!
        Mărit să fie Dumnezeul mântuirii mele!
47 Dumnezeu este Cel Ce mă răzbună,
    Cel Care îmi supune popoare,
48         Cel Ce mă izbăveşte de vrăjmaşii mei.
Tu mă ridici deasupra duşmanilor mei
    şi mă scapi de omul asupritor.

49 De aceea Te voi lăuda printre neamuri, Doamne,
    şi voi cânta laudă Numelui Tău!
50 El dă mari izbăviri regelui Său
    şi arată îndurare unsului Său,
        lui David şi seminţei[f] lui în veac.

Notas al pie

  1. Psalmii 18:2 În concepţia antică cornul era un simbol al puterii sau al unui conducător puternic; prin urmare, sintagma cornul mântuirii mele ar putea fi tradusă şi cu mântuitorul meu puternic
  2. Psalmii 18:13 Cele mai multe mss TM; câteva mss TM, LXX (vezi şi 2 Sam. 22:14) nu conţin: grindină şi cărbuni aprinşi
  3. Psalmii 18:30 Lit.: cuvântul, fie cu sensul de poruncă, fie cu sensul de promisiune; este tradus ca plural pentru a-l deosebi de Cuvântul (dabar) Domnului
  4. Psalmii 18:35 Lit.: răspunsul Tău (la rugăciunile mele)
  5. Psalmii 18:36 Lit.: gleznele
  6. Psalmii 18:50 Termenul ebraic pentru sămânţă este un singular care se poate referi atât la un singur urmaş, cât şi la toţi urmaşii de pe linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca în cele mai multe cazuri termenul să exprime o ambiguitate intenţionată. În traducerea de faţă a fost redat fie literal, fie cu urmaş sau urmaşi, în funcţie de contextul literal şi de cel teologic