New Living Translation

Psalm 16

Psalm 16

A psalm[a] of David.

Keep me safe, O God,
    for I have come to you for refuge.

I said to the Lord, “You are my Master!
    Every good thing I have comes from you.”
The godly people in the land
    are my true heroes!
    I take pleasure in them!
Troubles multiply for those who chase after other gods.
    I will not take part in their sacrifices of blood
    or even speak the names of their gods.

Lord, you alone are my inheritance, my cup of blessing.
    You guard all that is mine.
The land you have given me is a pleasant land.
    What a wonderful inheritance!

I will bless the Lord who guides me;
    even at night my heart instructs me.
I know the Lord is always with me.
    I will not be shaken, for he is right beside me.

No wonder my heart is glad, and I rejoice.[b]
    My body rests in safety.
10 For you will not leave my soul among the dead[c]
    or allow your holy one[d] to rot in the grave.
11 You will show me the way of life,
    granting me the joy of your presence
    and the pleasures of living with you forever.[e]

Notas al pie

  1. 16:Title Hebrew miktam. This may be a literary or musical term.
  2. 16:9 Greek version reads and my tongue shouts his praises. Compare Acts 2:26.
  3. 16:10a Hebrew in Sheol.
  4. 16:10b Or your Holy One.
  5. 16:11 Greek version reads You have shown me the way of life, / and you will fill me with the joy of your presence. Compare Acts 2:28.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 16

Glæden i Guds nærvær

1En sang af David.

Åh, Gud, beskyt mig,
    for jeg søger ly hos dig.
Du er min Herre, og alt det gode,
    jeg har oplevet, kommer fra dig.

De gudfrygtige i landet er mine helte,
    og jeg glæder mig over dem.
Men de, som tilbeder andre guder,
    oplever mange sorger.
Jeg vil ikke nævne deres guders navne
    eller være med til at bringe dem ofre.

Herre, du opfylder alle mine behov,
    mit liv er i dine hænder.
Du har velsignet mig med et herligt land
    og givet mig en vidunderlig arv.

Jeg vil prise Herren, min Rådgiver,
    selv om natten vejleder han mig.
Jeg stoler altid på Herren.
    Han står ved min side, så jeg ikke falder.
Derfor kan jeg fryde mig og synge glædessange.
    Også mit legeme er i sikkerhed,
10 for du vil ikke efterlade mig blandt de døde.
    Du vil ikke lade din hengivne tjener gå i forrådnelse.
11 Du har vist mig vejen til livet,
    hos dig fyldes jeg med glæde,
        du giver mig den evige herlighed.