New Living Translation

Psalm 150

Psalm 150

Praise the Lord!

Praise God in his sanctuary;
    praise him in his mighty heaven!
Praise him for his mighty works;
    praise his unequaled greatness!
Praise him with a blast of the ram’s horn;
    praise him with the lyre and harp!
Praise him with the tambourine and dancing;
    praise him with strings and flutes!
Praise him with a clash of cymbals;
    praise him with loud clanging cymbals.
Let everything that breathes sing praises to the Lord!

Praise the Lord!

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 150

Psalmul 150

Lăudaţi-L pe Domnul!

Lăudaţi-L pe Domnul în Lăcaşul Lui cel sfânt!
    Lăudaţi-L în întinderea cerurilor Lui măreţe!
Lăudaţi-L pentru isprăvile Lui cele mari,
    lăudaţi-L pentru măreţia Sa nemărginită!
Lăudaţi-L în sunet de corn,
    lăudaţi-L cu harfa şi cu lira!
Lăudaţi-L cu tamburine şi cu dansuri,
    lăudaţi-L cu instrumente cu corzi şi cu fluiere!
Lăudaţi-L cu chimvale zăngănitoare,
    lăudaţi-L cu chimvale răsunătoare!
Tot ce are suflare să-L laude pe Domnul!

Lăudaţi-L pe Domnul!