New Living Translation

Psalm 15

Psalm 15

A psalm of David.

Who may worship in your sanctuary, Lord?
    Who may enter your presence on your holy hill?
Those who lead blameless lives and do what is right,
    speaking the truth from sincere hearts.
Those who refuse to gossip
    or harm their neighbors
    or speak evil of their friends.
Those who despise flagrant sinners,
    and honor the faithful followers of the Lord,
    and keep their promises even when it hurts.
Those who lend money without charging interest,
    and who cannot be bribed to lie about the innocent.
Such people will stand firm forever.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 15

Psalm 15

Ett rättfärdigt liv

1En psalm av David.

Herre, vem får bo i ditt tält?

Vem får vistas uppe på ditt heliga berg?

2Den som lever ett oklanderligt liv,

gör det som är rättfärdigt

och talar sanning av hjärtat,

3den som inte förtalar andra,

den som inte skadar sin granne

eller vanärar sin medmänniska,

4den som föraktar den förkastlige

men ärar dem som fruktar Herren,

den som håller sin ed även om det skulle skada honom,

5den som inte lånar ut pengar mot ränta

och vägrar att ta emot mutor för att fälla en oskyldig.

Den som gör så kommer aldrig att vackla.