New Living Translation

Psalm 15

Psalm 15

A psalm of David.

Who may worship in your sanctuary, Lord?
    Who may enter your presence on your holy hill?
Those who lead blameless lives and do what is right,
    speaking the truth from sincere hearts.
Those who refuse to gossip
    or harm their neighbors
    or speak evil of their friends.
Those who despise flagrant sinners,
    and honor the faithful followers of the Lord,
    and keep their promises even when it hurts.
Those who lend money without charging interest,
    and who cannot be bribed to lie about the innocent.
Such people will stand firm forever.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 15

Psalmul 15

Un psalm al lui David

Doamne, cine poate sălăşlui în cortul Tău?
    Cine poate locui pe muntele Tău cel sfânt?

Cel ce umblă în integritate;
    cel ce face dreptate;
cel ce spune adevărul din inimă
    şi nu bârfeşte cu limba lui;
cel ce nu-i face rău prietenului său
    şi nu aruncă insulte asupra semenului său;
cel ce dispreţuieşte pe cel vrednic de dispreţ,
    dar cinsteşte pe cei ce se tem de Domnul;
cel ce nu-şi ia vorba înapoi
    chiar dacă a jurat spre paguba lui;
cel ce nu-şi dă argintul cu dobândă
    şi nici nu acceptă daruri ca să-l nedreptăţească pe cel nevinovat.

Cel ce face aşa
    nu se va clătina niciodată!