New Living Translation

Psalm 15

Psalm 15

A psalm of David.

Who may worship in your sanctuary, Lord?
    Who may enter your presence on your holy hill?
Those who lead blameless lives and do what is right,
    speaking the truth from sincere hearts.
Those who refuse to gossip
    or harm their neighbors
    or speak evil of their friends.
Those who despise flagrant sinners,
    and honor the faithful followers of the Lord,
    and keep their promises even when it hurts.
Those who lend money without charging interest,
    and who cannot be bribed to lie about the innocent.
Such people will stand firm forever.

Het Boek

Psalmen 15

1Een psalm van David.

Wie mag in uw huis wonen, Here?
Wie mag bij U zijn op uw heilige berg?
Wie eerlijk en oprecht door het leven gaat
en altijd de waarheid spreekt.
Wie niet kwaadspreekt,
zijn naaste geen kwaad doet
en voorkomt dat een ander wordt belasterd.
Degene die alles wat zonde is, afwijst
en respect heeft voor wie God zoeken
en ontzag voor Hem hebben.
Als zo iemand in zijn eigen nadeel
een belofte heeft gedaan,
zal hij die toch nakomen.
Hij zal zijn geld niet misbruiken
voor woekerpraktijken
en zich niet laten omkopen
ten koste van onschuldigen.
Wie zo door het leven gaat,
kan op Gods bescherming rekenen.