New Living Translation

Psalm 15

Psalm 15

A psalm of David.

Who may worship in your sanctuary, Lord?
    Who may enter your presence on your holy hill?
Those who lead blameless lives and do what is right,
    speaking the truth from sincere hearts.
Those who refuse to gossip
    or harm their neighbors
    or speak evil of their friends.
Those who despise flagrant sinners,
    and honor the faithful followers of the Lord,
    and keep their promises even when it hurts.
Those who lend money without charging interest,
    and who cannot be bribed to lie about the innocent.
Such people will stand firm forever.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 15

Salimo la Davide.

1Yehova, ndani angathe kukhala mʼmalo anu opatulika?
    Kodi ndani angathe kukhala mʼphiri lanu loyera?

Munthu wa makhalidwe abwino,
    amene amachita zolungama,
woyankhula choonadi chochokera mu mtima mwake,
    ndipo mʼkamwa mwake simutuluka mawu osinjirira,
amene sachitira choyipa mnansi wake
    kapena kufalitsa mbiri yoyipa ya munthu mnzake,
amene sapereka ulemu kwa munthu woyipa.
    Koma amalemekeza amene amaopa Yehova,
amene amakwaniritsa zomwe walonjeza
    ngakhale pamene zikumupweteka,
amene amakongoletsa ndalama zake popanda chiwongoladzanja
    ndipo salandira chiphuphu pofuna kutsutsa anthu osalakwa.

Iye amene amachita zinthu zimenezi
    sadzagwedezeka konse.