New Living Translation

Psalm 15

Psalm 15

A psalm of David.

Who may worship in your sanctuary, Lord?
    Who may enter your presence on your holy hill?
Those who lead blameless lives and do what is right,
    speaking the truth from sincere hearts.
Those who refuse to gossip
    or harm their neighbors
    or speak evil of their friends.
Those who despise flagrant sinners,
    and honor the faithful followers of the Lord,
    and keep their promises even when it hurts.
Those who lend money without charging interest,
    and who cannot be bribed to lie about the innocent.
Such people will stand firm forever.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 15

De gode kan nærme sig Gud

1En sang af David.

Herre, hvem kan få adgang til din helligdom?
    Hvem har lov at opholde sig hos dig på det hellige bjerg?

De, som har et godt ry
    og altid handler ret.
De, som taler sandhed af et oprigtigt hjerte
    og nægter at bagtale andre.
De, som ikke foruretter deres næste
    eller taler ondt om andre.
De, som tager afstand fra de gudløse,
    men ærer dem, der adlyder Herren.
De, som holder deres løfter,
    selv om det koster dem dyrt.
De, som ikke kræver urimelige renter,
    når de låner penge ud.
De, som nægter at tage imod bestikkelse
    for at afgive falsk vidneudsagn.
De, som lever ret,
    har intet at frygte.