New Living Translation

Psalm 149

Psalm 149

Praise the Lord!

Sing to the Lord a new song.
    Sing his praises in the assembly of the faithful.

O Israel, rejoice in your Maker.
    O people of Jerusalem,[a] exult in your King.
Praise his name with dancing,
    accompanied by tambourine and harp.
For the Lord delights in his people;
    he crowns the humble with victory.
Let the faithful rejoice that he honors them.
    Let them sing for joy as they lie on their beds.

Let the praises of God be in their mouths,
    and a sharp sword in their hands—
to execute vengeance on the nations
    and punishment on the peoples,
to bind their kings with shackles
    and their leaders with iron chains,
to execute the judgment written against them.
    This is the glorious privilege of his faithful ones.

Praise the Lord!

Notas al pie

  1. 149:2 Hebrew Zion.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 149

Psalmul 149

Lăudaţi-L pe Domnul!

Cântaţi Domnului un cântec nou;
    cântaţi lauda Lui în adunarea credincioşilor!

Să se bucure Israel de Făcătorul lui
    şi să se înveselească fiii Sionului de Împăratul lor!
Să-I laude Numele prin dansuri
    şi să-I cânte cu tamburine şi cu lira!
Căci Domnul Îşi găseşte plăcerea în poporul Său;
    El îi încununează pe cei smeriţi cu izbăvire.
Să salte de veselie credincioşii îmbrăcaţi în slavă!
    Să strige de bucurie în aşternuturile lor!

Fie ca proslăvirea lui Dumnezeu să fie în gura lor
    şi sabia cu două tăişuri în mâna lor,
ca să se răzbune pe neamuri,
    să pedepsească popoarele,
să le lege regii cu lanţuri
    şi nobilii cu obezi de fier,
şi să împlinească astfel judecata scrisă.
    Aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii Săi!

Lăudaţi-L pe Domnul!