New Living Translation

Psalm 147

Psalm 147

Praise the Lord!

How good to sing praises to our God!
    How delightful and how fitting!
The Lord is rebuilding Jerusalem
    and bringing the exiles back to Israel.
He heals the brokenhearted
    and bandages their wounds.
He counts the stars
    and calls them all by name.
How great is our Lord! His power is absolute!
    His understanding is beyond comprehension!
The Lord supports the humble,
    but he brings the wicked down into the dust.

Sing out your thanks to the Lord;
    sing praises to our God with a harp.
He covers the heavens with clouds,
    provides rain for the earth,
    and makes the grass grow in mountain pastures.
He gives food to the wild animals
    and feeds the young ravens when they cry.
10 He takes no pleasure in the strength of a horse
    or in human might.
11 No, the Lord’s delight is in those who fear him,
    those who put their hope in his unfailing love.

12 Glorify the Lord, O Jerusalem!
    Praise your God, O Zion!
13 For he has strengthened the bars of your gates
    and blessed your children within your walls.
14 He sends peace across your nation
    and satisfies your hunger with the finest wheat.
15 He sends his orders to the world—
    how swiftly his word flies!
16 He sends the snow like white wool;
    he scatters frost upon the ground like ashes.
17 He hurls the hail like stones.[a]
    Who can stand against his freezing cold?
18 Then, at his command, it all melts.
    He sends his winds, and the ice thaws.
19 He has revealed his words to Jacob,
    his decrees and regulations to Israel.
20 He has not done this for any other nation;
    they do not know his regulations.

Praise the Lord!

Notas al pie

  1. 147:17 Hebrew like bread crumbs.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 147

Psalm 147

Tacksägelse för det goda Herren ger

1Halleluja!

Det är gott att lovsjunga vår Gud!

Lovsången är skön och ljuvlig.

2Herren bygger upp Jerusalem,

han samlar det skingrade Israel.

3Han helar dem som har förkrossade hjärtan

och förbinder deras sår.

4Han har bestämt stjärnornas antal

och gett var och en ett namn.

5Vår Herre är stor,

hans makt är oinskränkt,

hans förstånd är obegränsat.

6Herren stöder de ödmjuka,

men de gudlösa slår han till marken.

7Sjung till Herren med tacksamhet!

Lovsjung vår Gud till harpa!

8Han täcker himlen med moln

och låter regn falla på jorden.

Han låter gräset växa på bergen.

9Han ger mat åt djuren

och åt korpens ungar när de skriker.

10Hästens styrka imponerar inte på honom.

Mannens snabba steg är ingen glädje för honom.

11Herren gläder sig över dem som fruktar honom

och hoppas på hans nåd.

12Jerusalem, lova Herren!

Sion, prisa din Gud!

13Han gör bommarna i dina portar starka

och välsignar dina barn med dig.

14Han låter fred råda vid dina gränser

och mättar dig med det finaste vete.

15Han ger jorden sina befallningar,

och snabbt går hans ord ut.

16Han breder ut snö som ull,

och han sprider ut frosten som aska.

17Han kastar ner hagel som smulor;

vem kan uthärda hans kyla?

18Han sänder sitt ord, och isen smälter,

han andas, och vattnen strömmar.

19Han har gjort sitt ord känt för Jakob,

sina bud och beslut för Israel.

20Något sådant har han inte gjort för andra folk.

De känner inte till hans bud.

Halleluja!