New Living Translation

Psalm 147

Psalm 147

Praise the Lord!

How good to sing praises to our God!
    How delightful and how fitting!
The Lord is rebuilding Jerusalem
    and bringing the exiles back to Israel.
He heals the brokenhearted
    and bandages their wounds.
He counts the stars
    and calls them all by name.
How great is our Lord! His power is absolute!
    His understanding is beyond comprehension!
The Lord supports the humble,
    but he brings the wicked down into the dust.

Sing out your thanks to the Lord;
    sing praises to our God with a harp.
He covers the heavens with clouds,
    provides rain for the earth,
    and makes the grass grow in mountain pastures.
He gives food to the wild animals
    and feeds the young ravens when they cry.
10 He takes no pleasure in the strength of a horse
    or in human might.
11 No, the Lord’s delight is in those who fear him,
    those who put their hope in his unfailing love.

12 Glorify the Lord, O Jerusalem!
    Praise your God, O Zion!
13 For he has strengthened the bars of your gates
    and blessed your children within your walls.
14 He sends peace across your nation
    and satisfies your hunger with the finest wheat.
15 He sends his orders to the world—
    how swiftly his word flies!
16 He sends the snow like white wool;
    he scatters frost upon the ground like ashes.
17 He hurls the hail like stones.[a]
    Who can stand against his freezing cold?
18 Then, at his command, it all melts.
    He sends his winds, and the ice thaws.
19 He has revealed his words to Jacob,
    his decrees and regulations to Israel.
20 He has not done this for any other nation;
    they do not know his regulations.

Praise the Lord!

Notas al pie

  1. 147:17 Hebrew like bread crumbs.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 147

Psalmul 147

Lăudaţi-L pe Domnul!

    Cât de bine este să-I cântăm Dumnezeului nostru;
        cât de plăcută şi de potrivită este lauda!

Domnul zideşte Ierusalimul şi-i
    strânge pe deportaţii lui Israel.
El îi vindecă pe cei cu inima zdrobită
    şi le leagă rănile.
El socoteşte numărul stelelor
    şi le cheamă pe nume pe toate.
Domnul nostru este mare şi plin de putere;
    înţelepciunea Sa nu are margini!
Domnul îi ridică pe cei smeriţi,
    dar pe cei răi îi apleacă până la pământ.

Închinaţi-vă Domnului cu mulţumire,
    cântaţi-I Dumnezeului nostru din liră!
El acoperă cerul cu nori,
    pregăteşte ploaia pentru pământ
        şi face să răsară iarba pe munţi.
El le dă hrană vitelor
    şi hrăneşte puii de corb când aceştia strigă.

10 Nu în puterea calului Îşi găseşte El plăcerea;
    nu de puterea omului se bucură;
11 ci Domnul Îşi găseşte plăcerea în cei ce se tem de El,
    în cei ce nădăjduiesc în îndurarea Lui.

12 Laudă-L pe Domnul, Ierusalime,
    laudă-L pe Dumnezeul tău, Sioane!
13 Căci El întăreşte zăvoarele porţilor tale
    şi îţi binecuvântează fiii în mijlocul tău.
14 El dă pace hotarelor tale
    şi te satură cu cel mai ales grâu.

15 El trimite pe pământ porunca Sa;
    Cuvântul Lui aleargă cu iuţeală.
16 El dă neaua ca lâna
    şi presară bruma ca cenuşa.
17 El azvârle gheaţa în bucăţi,
    – cine poate sta înaintea frigului Său? –
18 dă poruncă şi aceasta se topeşte,
    Îşi pune vântul să sufle şi apele curg!

19 A făcut cunoscut Cuvântul Său lui Iacov
    şi a descoperit hotărârile şi judecăţile Sale lui Israel!
20 Totuşi, El n-a făcut aşa cu nici un alt neam
    şi ele nu cunosc judecăţile Lui.

Lăudaţi-L pe Domnul!