New Living Translation

Psalm 140

Psalm 140

For the choir director: A psalm of David.

O Lord, rescue me from evil people.
    Protect me from those who are violent,
those who plot evil in their hearts
    and stir up trouble all day long.
Their tongues sting like a snake;
    the venom of a viper drips from their lips. Interlude

O Lord, keep me out of the hands of the wicked.
    Protect me from those who are violent,
    for they are plotting against me.
The proud have set a trap to catch me;
    they have stretched out a net;
    they have placed traps all along the way. Interlude

I said to the Lord, “You are my God!”
    Listen, O Lord, to my cries for mercy!
O Sovereign Lord, the strong one who rescued me,
    you protected me on the day of battle.
Lord, do not let evil people have their way.
    Do not let their evil schemes succeed,
    or they will become proud. Interlude

Let my enemies be destroyed
    by the very evil they have planned for me.
10 Let burning coals fall down on their heads.
    Let them be thrown into the fire
    or into watery pits from which they can’t escape.
11 Don’t let liars prosper here in our land.
    Cause great disasters to fall on the violent.

12 But I know the Lord will help those they persecute;
    he will give justice to the poor.
13 Surely righteous people are praising your name;
    the godly will live in your presence.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 140

Psalmul 140

Pentru dirijor. Un psalm al lui David.

Izbăveşte-mă, Doamne, de oamenii răi,
    păzeşte-mă de oamenii violenţi,
de cei ce plănuiesc lucruri rele în inima lor
    şi stârnesc conflicte în fiecare zi.
Ei îşi fac limba ascuţită ca a unui şarpe
    şi sub buzele lor este venin de viperă!Sela
Păzeşte-mă, Doamne, de mâinile celui rău!
    Protejează-mă de omul violent,
        de cel ce se gândeşte cum să pună piedică paşilor mei!
Nişte îngâmfaţi mi-au ascuns curse,
    şi-au întins funiile laţului lor,
        mi-au pus capcane pe marginea potecii!Sela
Eu însă zic Domnului: „Tu eşti Dumnezeul meu!
    Ascultă, Doamne, glasul rugilor mele!
Stăpâne Doamne, Mântuitorul meu puternic,
    Care mi-ai protejat capul în ziua luptei –
nu împlini, Doamne, dorinţele celui rău;
    nu îngădui să-i reuşească planurile, ca să nu se fălească!“Sela
Capul celor ce mă înconjoară
    să fie acoperit de necazul provocat de buzele lor!
10 Să cadă peste ei cărbuni aprinşi;
    să fie aruncaţi în foc,
        în adâncuri de unde să nu se mai scoale.
11 Fie ca oamenii limbuţi să nu fie întăriţi în ţară;
    fie ca pe oamenii violenţi şi răi să-i vâneze şi să-i doboare dezastrul.

12 Ştiu că Domnul va face dreptate celui necăjit
    şi susţine cauza celor nevoiaţi.
13 Într-adevăr, cei drepţi vor lăuda Numele Tău,
    iar oamenii integri vor locui în prezenţa Ta.