New Living Translation

Psalm 140

Psalm 140

For the choir director: A psalm of David.

O Lord, rescue me from evil people.
    Protect me from those who are violent,
those who plot evil in their hearts
    and stir up trouble all day long.
Their tongues sting like a snake;
    the venom of a viper drips from their lips. Interlude

O Lord, keep me out of the hands of the wicked.
    Protect me from those who are violent,
    for they are plotting against me.
The proud have set a trap to catch me;
    they have stretched out a net;
    they have placed traps all along the way. Interlude

I said to the Lord, “You are my God!”
    Listen, O Lord, to my cries for mercy!
O Sovereign Lord, the strong one who rescued me,
    you protected me on the day of battle.
Lord, do not let evil people have their way.
    Do not let their evil schemes succeed,
    or they will become proud. Interlude

Let my enemies be destroyed
    by the very evil they have planned for me.
10 Let burning coals fall down on their heads.
    Let them be thrown into the fire
    or into watery pits from which they can’t escape.
11 Don’t let liars prosper here in our land.
    Cause great disasters to fall on the violent.

12 But I know the Lord will help those they persecute;
    he will give justice to the poor.
13 Surely righteous people are praising your name;
    the godly will live in your presence.

Het Boek

Psalmen 140

1Een psalm van David voor de koordirigent.

Here, bescherm mij tegen de misdadigers
en houd mij uit de handen van hen die geweld liefhebben.
Zij beramen slechte plannen
en zijn voortdurend uit op oorlog.
Hun tong is zo scherp als die van een slang
en hun lippen spuwen dodelijk gif.
Here, bescherm mij tegen de aanvallen van de ongelovigen
en houd mij uit de handen van hen die geweld liefhebben.
Zij zijn van plan mij te laten struikelen.
Hoogmoedige mensen zetten vallen voor mij,
valstrikken en netten om mij te vangen.
Maar ik zeg tegen de Here: ‘U bent mijn God.’
Here, luister toch naar mijn bidden en smeken.
Almachtige Here, U bevrijdt mij door uw kracht.
U beschermt mijn leven wanneer de oorlog uitbreekt.
Here, voorkom dat mijn vijanden hun zin krijgen.
En laat, als zij mij aanvallen, hun aanslag mislukken.
10 Het kwaad van de mensen om mij heen
en de slechte dingen die zij zeggen,
zullen hun zelf overkomen.
11 Laat het gloeiende kolen op hen regenen,
laat hen in een vuurkuil vallen waar ze nooit meer uitkomen.
12 De roddelaar heeft geen recht van leven in dit land
en ik hoop dat het ongeluk de misdadiger inhaalt.
13 Ik ben ervan overtuigd dat de Here het opneemt voor de armen
en verdedigt wie het moeilijk hebben.
14 Het is duidelijk dat de oprechte mensen uw naam zullen prijzen,
zij mogen in uw nabijheid leven.