New Living Translation

Psalm 135

Psalm 135

Praise the Lord!

Praise the name of the Lord!
    Praise him, you who serve the Lord,
you who serve in the house of the Lord,
    in the courts of the house of our God.

Praise the Lord, for the Lord is good;
    celebrate his lovely name with music.
For the Lord has chosen Jacob for himself,
    Israel for his own special treasure.

I know the greatness of the Lord
    that our Lord is greater than any other god.
The Lord does whatever pleases him
    throughout all heaven and earth,
    and on the seas and in their depths.
He causes the clouds to rise over the whole earth.
    He sends the lightning with the rain
    and releases the wind from his storehouses.

He destroyed the firstborn in each Egyptian home,
    both people and animals.
He performed miraculous signs and wonders in Egypt
    against Pharaoh and all his people.
10 He struck down great nations
    and slaughtered mighty kings—
11 Sihon king of the Amorites,
    Og king of Bashan,
    and all the kings of Canaan.
12 He gave their land as an inheritance,
    a special possession to his people Israel.

13 Your name, O Lord, endures forever;
    your fame, O Lord, is known to every generation.
14 For the Lord will give justice to his people
    and have compassion on his servants.

15 The idols of the nations are merely things of silver and gold,
    shaped by human hands.
16 They have mouths but cannot speak,
    and eyes but cannot see.
17 They have ears but cannot hear,
    and mouths but cannot breathe.
18 And those who make idols are just like them,
    as are all who trust in them.

19 O Israel, praise the Lord!
    O priests—descendants of Aaron—praise the Lord!
20 O Levites, praise the Lord!
    All you who fear the Lord, praise the Lord!
21 The Lord be praised from Zion,
    for he lives here in Jerusalem.

Praise the Lord!

Swedish Contemporary Bible

Psalms 135

Psalm 135

En lovsång som prisar Herrens under

1Halleluja!

Prisa Herrens namn,

prisa honom, ni Herrens tjänare,

2ni som står i Herrens hus,

på förgårdarna till vår Guds hus.

3Prisa Herren, för han är god!

Lovsjung hans namn,

för det är underbart.

4Herren har utvalt Jakob åt sig

och Israel till sin egendom.

5Jag vet att Herren är stor,

vår Herre är större än alla gudar.

6Herren gör allt vad han vill

både i himlen och på jorden, i haven och i djupen.

7Han låter molnen stiga upp vid horisonten,

han sänder blixt och regn

och han sänder ut vindarna från sina förråd.

8I Egypten dödade han de förstfödda

bland både människor och djur.

9Han sände tecken och under till Egypten,

till farao och dennes tjänstefolk.

10Han besegrade många folk

och dödade mäktiga kungar,

11Sichon, amoréernas kung,

Og, Bashans kung

och alla Kanaans kungar.

12Han gav deras länder

som en arvslott till sitt folk Israel.

13Herre, ditt namn består i evighet.

I alla tider kommer man att minnas dig, Herre.

14Herren skaffar rätt åt sitt folk

och förbarmar sig över sina tjänare.

15Folkens gudar är silver och guld,

verk av människohänder.

16De har munnar som inte kan tala

och ögon som inte kan se.

17De har öron som inte kan höra,

och i deras munnar finns ingen andedräkt.

18De som har gjort dem ska bli som de,

liksom alla som sätter sin lit till dem.

19Israels släkt, prisa Herren!

Arons släkt, prisa Herren!

20Levis släkt, prisa Herren!

Prisa Herren, ni som fruktar honom!

21Prisad vare Herren från Sion,

han som bor i Jerusalem.

Halleluja!