New Living Translation

Psalm 135

Psalm 135

Praise the Lord!

Praise the name of the Lord!
    Praise him, you who serve the Lord,
you who serve in the house of the Lord,
    in the courts of the house of our God.

Praise the Lord, for the Lord is good;
    celebrate his lovely name with music.
For the Lord has chosen Jacob for himself,
    Israel for his own special treasure.

I know the greatness of the Lord
    that our Lord is greater than any other god.
The Lord does whatever pleases him
    throughout all heaven and earth,
    and on the seas and in their depths.
He causes the clouds to rise over the whole earth.
    He sends the lightning with the rain
    and releases the wind from his storehouses.

He destroyed the firstborn in each Egyptian home,
    both people and animals.
He performed miraculous signs and wonders in Egypt
    against Pharaoh and all his people.
10 He struck down great nations
    and slaughtered mighty kings—
11 Sihon king of the Amorites,
    Og king of Bashan,
    and all the kings of Canaan.
12 He gave their land as an inheritance,
    a special possession to his people Israel.

13 Your name, O Lord, endures forever;
    your fame, O Lord, is known to every generation.
14 For the Lord will give justice to his people
    and have compassion on his servants.

15 The idols of the nations are merely things of silver and gold,
    shaped by human hands.
16 They have mouths but cannot speak,
    and eyes but cannot see.
17 They have ears but cannot hear,
    and mouths but cannot breathe.
18 And those who make idols are just like them,
    as are all who trust in them.

19 O Israel, praise the Lord!
    O priests—descendants of Aaron—praise the Lord!
20 O Levites, praise the Lord!
    All you who fear the Lord, praise the Lord!
21 The Lord be praised from Zion,
    for he lives here in Jerusalem.

Praise the Lord!

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 135

Psalmul 135

Lăudaţi-L pe Domnul!

Lăudaţi Numele Domnului,
    lăudaţi-L, slujitori ai Domnului,
care staţi[a] în Casa Domnului,
    în curţile Casei Dumnezeului nostru!

Lăudaţi-L pe Domnul, căci Domnul este bun!
    Cântaţi Numelui Său, căci este plăcut!
Căci Domnul l-a ales pe Iacov pentru Sine,
    l-a ales pe Israel ca să fie comoara Sa[b].

Eu recunosc că Domnul este mare:
    Domnul nostru este mai mare decât toţi zeii!
Domnul face tot ce-I place,
    atât în ceruri, cât şi pe pământ,
        atât pe mări, cât şi în toate adâncurile.

El face să se ridice norii de la capătul pământului;
    El trimite fulgerele care vestesc ploaia
        şi aduce vântul din cămările lui.

El este Acela Care a ucis pe întâii născuţi ai Egiptului,
    de la oameni până la dobitoace.
El a trimis semne şi minuni în mijlocul tău, Egiptule,
    împotriva lui Faraon şi împotriva tuturor slujitorilor lui.
10 El a lovit multe neamuri
    şi a omorât regi puternici:
11 pe Sihon, regele amoriţilor,
    pe Og, regele Başanului,
        şi pe regii tuturor regatelor din Canaan.
12 Apoi a dat ţara acestora ca moştenire,
    ca moştenire lui Israel, poporul Său.

13 Doamne, Numele Tău este veşnic!
    Doamne, Tu eşti amintit din generaţie în generaţie.
14 Căci Domnul face dreptate poporului Său
    şi are milă de slujitorii Săi.

15 Idolii neamurilor sunt din argint şi din aur,
    sunt lucrarea mâinilor omeneşti.
16 Au gură, dar nu pot grăi,
    au ochi, dar nu pot vedea,
17 au urechi, dar nu aud,
    au nas, dar nu au suflare în nările lor.
18 Asemenea lor sunt şi cei care i-au întocmit,
    toţi cei ce se încred în ei.

19 Casă a lui Israel, binecuvântează-L pe Domnul!
    Casă a lui Aaron, binecuvântează-L pe Domnul!
20 Casă a lui Levi, binecuvântează-L pe Domnul!
    Cei ce vă temeţi de Domnul, binecuvântaţi-L pe Domnul!
21 Binecuvântat să fie Domnul din Sion,
    El Care locuieşte în Ierusalim!

Lăudaţi-L pe Domnul!

Notas al pie

  1. Psalmii 135:2 Sau: slujiţi
  2. Psalmii 135:4 Sau: proprietatea Sa prețioasă